Als we te veel benadrukken dat de mens verantwoordelijk is voor klimaatverandering, zal dat tot nog meer negatieve effecten leiden. Dat is iets waar we ons volgens milieukundige Jennifer Jacquet zorgen om moeten maken. Ze is een van de invloedrijke denkers die aan het woord komen in 153 x cafeïne voor je geest. Daarin vertellen ze over nog onbekende problemen die hen wakker houden of veelgehoorde problemen waar we ons juist niet 153x-Cafeine-voor-je-geestdruk om hoeven te maken.

Sommige van de vele tekstjes in het boek zijn verrassend, zoals het pleidooi van wetenschapsjournalist Tor Nørretranders voor het behoud van onze wellust. Daarentegen zijn bijvoorbeeld de bespiegelingen over de gevolgen van genetische modificatie vrij voorspelbaar. Veel stukjes gaan over de groeiende invloed van technologie. Zo schrijft filosoof Daniel Dennett dat we te afhankelijk zijn van het internet en waarschuwt fysicus Max Tegmark ervoor dat machines op den duur intelligenter zullen zijn dan wij. Dat laatste behandelen anderen juist als iets waar we ons absoluut geen zorgen om hoeven te maken.

Dergelijke verschillende opvattingen zijn leuk om te lezen, maar het gebrek aan eenduidige conclusies zorgt ervoor dat het boek je uiteindelijk weinig meegeeft. De beste tip komt misschien wel van Terry Gilliam, bekend van Monty Python. Hij heeft slechts twee zinnen om uit te leggen waarom hij niet meer piekert over de toekomst.