Femke Kaulingfreks is lector Jeugd & Samenleving bij Hogeschool Inholland. Ze onderzoekt welke begeleiding jongeren nodig hebben om volwassen te worden. Jongeren zitten in een tussenfase waarin ze fysiek en mentaal groeien, nadenken over idealen en wat ze willen bereiken in de wereld, en zelfstandig worden. Volgens haar kunnen we veel van jongvolwassenen leren.

Waarom kunnen we juist van jongvolwassenen zo veel leren?

‘Jongvolwassenen ontwikkelen zich in een razend tempo. Ze bepalen hun plek in de samenleving, ze denken na over idealen en over wat ze willen bereiken in de wereld. Dat proces biedt veel kansen en uitdagingen, waar we veel van kunnen leren.

Jongeren zitten niet vast in kaders, zoals volwassenen die routine hebben, al jaren hetzelfde werk doen en steeds weer op dezelfde partij stemmen. Hun leven gaat veel meer uit van experimenteren en afwijken van de gebaande paden. Daardoor zijn ze vernieuwend en hebben maatschappelijk veel te bieden.

Vakantiesterren
LEES OOK

Vakantiesterren

Sterrenkundejournalist Govert Schilling maakt je wegwijs aan het firmament. Wat valt er te zien in juli en augustus 2024? ...

We zien dat jongeren in de voorhoede van culturele ontwikkeling zitten wat betreft muziek bijvoorbeeld. Die vernieuwingskracht in de samenleving moeten we niet onderschatten en juist serieus nemen.’

Wanneer ben je volwassen?

‘Volwassen zijn is niet goed meetbaar, maar onze richtlijn is dat je volwassen bent wanneer je een betekenisvol zelfstandig leven kunt leiden waarin aan basisvoorwaarden is voldaan.

Dat je waardevolle sociale relaties hebt die je ondersteunen en je je niet eenzaam voelt. Dat je zinvolle dagbesteding hebt, zoals werk, school of een project. Dat je je identiteit kunt uitdragen; dat je mag zijn wie je bent. Dat je een huis hebt en je fysiek en mentaal gezond bent. Dat je inkomen hebt en een mening hebt over maatschappelijke vraagstukken.

Dat zijn een hoop verschillende voorwaarden en je kunt dus op bepaalde gebieden volwassen zijn en op andere niet.’

Zijn jongeren minder snel volwassen dan vroeger?

‘Vroeger hielden we achttien jaar aan als grens waarna je geacht werd volwassen te zijn. Tegenwoordig is die grens persoonsgebonden, maar gemiddeld 27 jaar. Jongeren zijn echt anders dan zestig jaar geleden. De samenleving is heel divers geworden de afgelopen decennia. Daarnaast is de ongelijkheid enorm gegroeid, bijvoorbeeld op het gebied van inkomen.

De projecten die wij doen zijn gericht op jongeren die niet vanzelfsprekend erkend worden, kwetsbaar zijn of over het hoofd worden gezien. Er is een groot verschil met jongeren die van huis uit veel steun meekrijgen in opbouw van hun eigen leven. Die ouders hebben die kunnen helpen hun eerste kamer te huren, bij huiswerk ondersteunen en connecties hebben om makkelijk een stage of bijbaantje te vinden.

Jongeren die in een minder kapitaalkrachtige omgeving opgroeien, waar minder geld is en minder hoogopgeleiden wonen, hebben later meer moeite een vaste baan te vinden en een huis te kopen. Wij proberen erachter te komen wat we als samenleving moeten doen om gelijkheid te versterken.’


Op 2 november 2021 vertelt Femke Kaulingfreks over haar onderzoek in de vijfde aflevering van Lunch met de Lector. Dit online evenement is via een livestream te volgen op deze pagina van 12.00 tot 12.30 uur.

De opnames van vorige afleveringen zijn via dezelfde pagina terug te zien.