Hoe komen wetenschappers tot dat ene inzicht dat het verloop van hun carrière bepaalt? Daarover vertellen ze in de rubriek Eureka, elk weekend in het AD, verzorgd door de redactie van New Scientist. Deze keer: Sui Lin Goei, lector Leraren en Lerarenopleiders in Inclusieve Leeromgevingen bij Hogeschool Windesheim.

‘Als je werken in het onderwijs vergelijkt met andere banen, dan denk ik niet dat er een andere sector te vinden is waar mensen zó betrokken zijn en zoveel intrinsieke motivatie hebben om met kinderen te werken, om ze echt iets bij te brengen. In alle soorten en maten. Van een kleuter in het speciaal onderwijs tot een zesdeklasser in het gymnasium. Wat docenten bindt, is de betekenisvolheid, waar je ook ter wereld komt.

In 2013 woonde en werkte ik in Singapore. Daar beleefde ik mijn grootste moment van inzicht. Ik liep mee op een school en werd daar voor het eerst geconfronteerd met het fenomeen lesson study. Ik zag hoe de ochtendploeg leraren in de lunchpauze de middagploeg leraren ontmoette, en in kleine teams hun leerlingen bespraken. Dat ging met een precisie en motivatie die ik niet kende. Het raakte me hoe nauwkeurig en doelgericht zij te werk gingen, leerlingobservaties bespraken en zo hun les bijstelden. En dat dag in, dag uit. Steeds met evenveel motivatie en warmte voor de kwetsbare leerlingen. Ik vond het magnifiek.

Lachgasgehalte atmosfeer groeit alarmerend snel
LEES OOK

Lachgasgehalte atmosfeer groeit alarmerend snel

De uitstoot van het krachtige broeikasgas N2O blijft toenemen, met name door de landbouw.

Bij lesson study komt het er concreet op neer dat leraren samen een onderzoeksles ontwerpen, op basis van een gezamenlijk ervaren zorg, waarbij ze het leren en de leeractiviteiten van hun leerlingen zoveel mogelijk proberen te voorspellen. Een van de teamleden voert de les uit, en de rest van het team observeert de leerlingen. Leraren durven zo te experimenteren en vergroten hun professionaliteit. En leerlingen krijgen vervolgens interessantere en inhoudelijkere lessen.

Deze aanpak leidt tot beter onderwijs doordat je met andere ogen kijkt naar wat het kind echt nodig heeft. Terug in Nederland ben ik deze aanpak van samenwerken aan het ontwerpen van lessen gaan uitproberen op scholen. Ik heb samen met twee collega’s het eerste Nederlandstalige lesson study-boek voor het onderwijs geschreven, en we hebben het consortium LessonStudyNL opgericht.’