De winnaar is inmiddels bekend. Maaike Kroon (35), hoogleraar scheidingstechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven, mag zich een jaar lang het New Scientist Wetenschapstalent noemen. Hieronder vindt u de top 25 van jonge wetenschappers die meedongen naar de prijs.

 

David Abbink David Abbink (1977): Werktuigbouwkunde – Mens-machine-interactie (Technische Universiteit Delft)
David Abbink ontwikkelde tijdens zijn promotie (2002-2006) een gaspedaal waarmee je de afstand tot je voorligger voelt. Dit leidde tot een prijs voor beste PhD-thesis en een product dat Nissan op de markt bracht. Abbink is hoofddocent aan de TU Delft en doet onderzoek naar de interactie tussen mens en machine. Lees verder…
Sara Bals Sara Bals (1977): Experimentele natuurkunde – Elektronenmicroscopie (Universiteit Antwerpen)
Sara Bals promoveerde in 2003 summa cum laude in de fysica. Ze deed postdoctoraal onderzoek aan het National Center for Electron Microscopy in Amerika. Nu is Bals hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoek omvat de verdere ontwikkeling van elektronentomografie. Lees verder…
Ann Bessemans Ann Bessemans (1983): Grafische vormgeving – Typografie (Universiteit Hasselt)
Ann Bessemans studeerde grafisch ontwerp aan de Provinciale Hogeschool Limburg, waarna ze docent typografie en vormgeving werd. Haar proefschrift Letterontwerp voor kinderen met een visuele functiebeperking leverde haar twee beurzen op van Microsoft. Met de steun van Microsoft richtte ze een onderzoeksgroep op om leesbegrip bij zwakke lezers te verhogen. Lees verder…
Jan Willem Bolderdijk Jan Willem Bolderdijk (1981): Gedrags- en maatschappijwetenschappen – Duurzaam consumptiegedrag (Rijksuniversiteit Groningen)
Jan Willem Bolderdijk is universitair docent marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 2010 in de gedrags- en maatschappijwetenschappen. Zijn onderzoek naar duurzaam consumptiegedrag toonde aan dat informatie consumenten zelden aanzet tot gedragsverandering. Lees verder…
Teun Bousema Teun Bousema (1977): Biomedische wetenschappen – Parasitologie (Radboud UMC)
Teun Bousema promoveerde in 2007 op onderzoek naar de effecten van malariamedicijnen en immuniteit op de verspreiding van malaria van mens naar mug. Daarna werkte hij twee jaar in Tanzania waar hij hielp met het opzetten van het Kilimanjaro Clinical Research Institute. Bousema heeft een onderzoeksgroep aan het Radboud UMC. Lees verder…
Alexander Brinkman Alexander Brinkman (1975): Quantummechanica – Supergeleiding (Universiteit Twente)
Alexander Brinkman promoveerde in 2003 op zijn onderzoek naar supergeleidende materialen. Hij is een van de jongste hoogleraren van Nederland, dankzij een positie die hij sinds 2011 aan de Universiteit Twente bekleedt. Brinkman doet onder meer onderzoek naar quantumteleportatie. Lees verder…
Eddie Brummelman Eddie Brummelman (1987): Ontwikkelingspsychologie – Psychopathologie (Universiteit van Amsterdam)
Eddie Brummelman promoveerde in januari 2015 cum laude op onderzoek naar het zelfbeeld van kinderen. Hij werkt momenteel als postdoc aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek geeft inzicht in de oorsprong van narcisme. Lees verder…
Eveline Crone Eveline Crone (1975): Neurowetenschappen – Ontwikkelingspsychologie (Universiteit Leiden)
Eveline Crone is lid van de KNAW en hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Sinds 2005 is ze hoofd van het Brain & Development Laboratorium. Ze onderzoekt hoe kinderen en jongvolwassenen keuzes maken en hoe dit in relatie staat tot de ontwikkeling van de hersenen. Ze gebruikt hiervoor hersenmetingen zoals fMRI en experimenteel psychologische taken. Lees verder…
Liesbet Geris Liesbet Geris (1979): Systeembiologie – Weefselengineering (Katholieke Universiteit Leuven)
Liesbet Geris is hoogleraar weefselengineering aan de universiteiten van Leuven en Luik. Ze onderzoekt de rol die computermodellen kunnen spelen in het personaliseren van medische behandelingen. De computermodellen die ze met haar onderzoeksgroep ontwikkelt, zijn gericht op het herstel van botweefsel. Lees verder…
Vincent Ginis Vincent Ginis (1986): Ingenieurswetenschappen – Nanotechnologie (Vrije Universiteit Brussel)
Vincent Ginis promoveerde in 2014 in de ingenieurswetenschappen. Op dit moment verdiept hij zich als postdoc in de wisselwerking tussen licht en nanogestructureerde materialen. Dit doet hij onder andere aan Harvard University. Hij behaalde belangrijke doorbraken die telecommunicatie sneller en energiezuiniger maken. Lees verder…
Ronald Hanson Ronald Hanson (1976): Quantummechanica – Quantumteleportatie (Technische Universiteit Delft)
Ronald Hanson promoveerde cum laude in 2005, werkte daarna twee jaar aan de Universiteit van Californië om in 2012 hoogleraar te worden aan de TU Delft. Hij onderzoekt quantummechanische processen, zoals deeltjes die op twee plekken tegelijk zijn. Hij ontwikkelde technieken waarmee hij elektronen en atomen in diamant kan manipuleren. Lees verder…
Arfan Ikram Arfan Ikram (1980): Geneeskunde – Neurologie (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Arfan Ikram is universitair hoofddocent bij de afdelingen epidemiologie, radiologie en neurologie aan het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. Hij promoveerde op onderzoek naar de oorzaken en uitkomsten van structurele hersenveranderingen. In zijn huidige onderzoek bestudeert hij de oorzaken van hersenaandoeningen als dementie, alzheimer, beroerten en parkinson. Lees verder…
Kim De Keersmaecker Kim De Keersmaecker (1982): Celbiologie – Kankeronderzoek (Katholieke Universiteit Leuven)
Kim De Keersmaecker promoveerde aan de KU Leuven, waarna ze als postdoc aan Columbia University in New York de werking van T-cel leukemie onderzocht. Tijdens de daaropvolgende postdoc aan de KU Leuven onderzocht ze de mutaties die T-cel leukemie aandrijven. Lees verder…
Maaike Kroon Maaike Kroon (1980): Chemische technologie – Duurzame scheidingsmethoden (Technische Universiteit Eindhoven)
Maaike Kroon promoveerde in twee jaar tijd cum laude in de chemische technologie aan de TU Delft. In 2011 startte ze als jongste vrouwelijke hoogleraar van Nederland aan de TU Eindhoven. Daar tuigde ze een onderzoeksgroep op voor onderzoek naar efficiënte scheidingsmethoden om (afval)stromen te zuiveren en waardevolle materialen terug te winnen. Lees verder…
Roger Laeven Roger Laeven (1979): Actuariële wetenschappen – Econometrie (Universiteit van Amsterdam)
Roger Laeven promoveerde in 2005 cum laude in de actuariële wetenschappen en econometrie aan de UvA. Hiervoor ontving hij de Christiaan Huygensprijs. Sinds 2007 is hij visiting professor aan Princeton University en per 2011 voegt hij daar het UvA-hoogleraarschap aan toe. Laeven ontwikkelt methoden en technieken voor het in kaart brengen van financiële besmetting. Lees verder…
Sarah Lebeer Sarah Lebeer (1980): Bio-ingenieurswetenschappen – Cel- en gentechnologie (Universiteit Antwerpen)
Sarah Lebeer promoveerde in 2008 in de bio-ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven. Ze specialiseerde zich in de microbiologie en genetica. Ze onderzoekt de interacties tussen bacteriën en het immuunsysteem. Met haar team bestudeert ze vooral de bacteriën in de bovenste luchtwegen, het voortplantingskanaal en de huid. Lees verder…
Johan van Leeuwaarden Johan van Leeuwaarden (1978): Wiskunde – Complexe netwerken (Technische Universiteit Eindhoven)
In minder dan drie jaar promoveerde Johan van Leeuwaarden in 2005 cum laude in de wiskunde. Daarna werd hij adjunct professor aan New York University en aan Columbia University. Sinds 2012 is hij hoogleraar aan de TU Eindhoven. Hij onderzoekt het gedrag van complexe netwerken zoals internet, sociale netwerken en de verspreiding van virussen. Lees verder…
Marieke Liem Marieke Liem (1982): Criminologie – Forensische psychologie (Universiteit Leiden)
Marieke Liem studeerde criminologie aan Cambridge University en promoveerde in 2010 cum laude aan de Universiteit Utrecht in de forensische psychologie op ‘doding gevolgd door zelfdoding’. Haar proefschrift ontving de Willem Nagel Prijs voor beste dissertatie in de criminologie. Ze deed onderzoek aan Harvard University en werkt sindsdien aan de Universiteit Leiden. Lees verder…
Marianne van Remoortel Marianne van Remoortel (1981): Letterkunde – Victoriaanse literatuur (Universiteit Gent)
Marianne van Remoortel promoveerde in 2007 op een proefschrift over negentiende-eeuwse liefdessonnetten aan de Universiteit Gent. Daarna verdiepte ze zich tijdens twee postdoctorale onderzoeksprojecten in tijdschriftpoëzie en de rol van vrouwen in de Victoriaanse tijdschriftindustrie. Van Remoortel is lid van de Jonge Academie en hoofdredactrice van hun tijdschrift Maja. Lees verder…
Cedric Ryngaert Cedric Ryngaert (1978): Internationaal publiekrecht – Effecten van globalisering (Universiteit Utrecht)
Cedric Ryngaert promoveerde in 2007 en werd in 2014 benoemd tot hoogleraar internationaal publiekrecht. Hij publiceerde toonaangevende publicaties op het grensvlak van internationaal recht en disciplines zoals internationale betrekkingen en politieke wetenschappen. Ryngaert onderzoekt hoe globalisering leidt tot vervaging van grenzen en daarmee tot de herdefiniëring van de staat en de internationale rechtsorde. Lees verder…
Tamar Sharon Tamar Sharon (1975): Filosofie – Mens-technologie interactie (Maastricht University)
Tamar Sharon promoveerde in 2011 cum laude in Israël op de ethische en sociale gevolgen van technologieën om de mens te verbeteren. Daarvoor won ze de Mara Bellar Prize. Ze ontving een Rubicon-beurs (2012) en een Veni-beurs (2014). Hiermee onderzoekt ze hoe mensen met technologie omgaan ter bevordering van de gezondheid. Lees verder…
Yasin Temel Yasin Temel (1977): Geneeskunde – Neurochirurgie (Maastricht University)
Yasin Temel promoveerde in 2007 cum laude aan de Universiteit Maastricht. Hij ontdekte dat diepe hersenstimulatie depressief gedrag aan en uit kan zetten. In 2012 werd hij benoemd tot de op dat moment jongste UM-hoogleraar. In zijn huidige onderzoek richt Temel zich op het begrijpen van de symptomen van neurologische en psychiatrische stoornissen. Lees verder…
Barbara Vis Barbara Vis (1979): Politicologie – Besluitvormingsprocessen (Vrije Universiteit Amsterdam)
Barbara Vis studeerde economie en politicologie en promoveerde in 2008 cum laude op een proefschrift over wanneer politici riskante hervormingen in de verzorgingsstaat doorvoeren. Nu doet ze onderzoek naar de houding van politieke actoren tegenover onderwerpen zoals de verzorgingsstaat en militair ingrijpen. Lees verder…
Dolf Weijers Dolf Weijers (1977): Biochemie – Plantenontwikkeling (Wageningen University)
Dolf Weijers promoveerde in 2002 na afronding van zijn studie biochemie. Sinds 2012 is hij hoogleraar in de biochemie van plantenontwikkeling aan Wageningen University. Weijers liet als eerste in drie dimensies zien welke wetmatigheden schuil gaan achter plantendelingen. Lees verder…
Jelte Wicherts Jelte Wicherts (1976): Psychologie – Methodenleer (Tilburg University)
In 2007 promoveerde Jelte Wicherts cum laude in de psychologische methodenleer. Op dit moment is hij hoofddocent in de methoden en technieken van onderzoek bij Tilburg University. Hij onderzoekt hoe gedragswetenschappers omgaan met de analyse van hun onderzoeksgegevens, welke fouten ze daarbij maken en hoe hun verwachtingen de onderzoeksresultaten kunnen vertekenen. Lees verder…

Kunnen ­gedachten de bron zijn van fysieke klachten?
LEES OOK

Kunnen ­gedachten de bron zijn van fysieke klachten?

Sebastiaan van de Water zocht uit hoe wetenschappers het nocebo-effect proberen te begrijpen en onder de duim proberen te houden.