Waterstof op de WaddenWaterstof op de Wadden. Een utopie? Nee Een droom? Ja! Maar, wel een droom zonder bedrog. Als het even meezit verdient Texel een wereldprimeur.


Dr. A.B.M. (Ton) Hoff, directievoorzitter van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), is laaiend enthousiast over waterstof op de wadden. “Onze specialistische kennis en geavanceerde technologie kunnen zo in de praktijk van alledag opnieuw een welkome bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Het is waardevol om uitgerekend op Texel, een eiland behept met veel van het schoons dat de natuur ons te bieden heeft, hieraan een bijdrage te leveren.”

In eendrachtige samenwerking met de provincie Noord-Holland, de gemeente Texel en enkele industriële partners, verricht ECN onderzoek naar de haalbaarheid van het plan om waterstof als energiebron toe te passen op Texel. Oogmerk is onder andere Ecomare, centrum voor de Wadden en de Noordzee, van energie te voorzien met behulp van waterstof. Ook streven de

partners er naar om de taxibusjes op Texel op waterstof te laten rijden. Elders, zoals op IJsland en in Amsterdam, rijden al bussen op waterstof. Maar, waterstof als energiebron voor een grootschalige (stationaire) accommodatie als Ecomare op Texel is uniek.

Novem/Senter, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken, heeft een subsidie van EUR 50.000,00 beschikbaar gesteld om de haalbaarheid te onderzoeken. Doel is in de loop van dit decennium met de uitvoering te starten. De eerste twee jaar is hiermee naar schatting een bedrag gemoeid van twee miljoen euro.

Hoff: “De uitstoot van broeikasgassen schaadt ons klimaat in toenemende mate. Bovendien, de voorraad aan fossiele brandstoffen is eindig. Ondertussen staat de beschikbaarheid van olie, onder invloed van politieke spanningen, nu soms al onder druk. De olieprijzen stijgen dan navenant. ECN spant zich op een breed front in voor een duurzame energiehuishouding. Ik vind het een fenomenale uitdaging zo een bijdrage te kunnen leveren aan de toekomst van onze samenleving.”

Waterstof op de Wadden past in de activiteiten van de Stichting Duurzaam Texel. Ze stimuleert de duurzame ontwikkeling van het eiland, niet alleen op het terrein van duurzame energie, maar ook op het vlak van duurzaam bouwen, duurzaam ondernemen, vervoer, informatie & educatie en meervoudig ruimtegebruik. De publieke en private sector werken hierin nauw samen. In feite is de stichting een kraamkamer voor innovatieve ideeën.