Uitstekende prestaties van een onderzoeksinstelling zijn zelden of nooit tot het beleid van één persoon te herleiden. Dat geldt zeker voor universitair medische centra die tot taken hebben onderzoek over een grote breedte te verrichten.


Het Erasmus MC dankt zijn vooraanstaande positie dan ook aan een lange traditie van strak kwaliteitsbeleid van mijn voorgangers. Je moet niet aarzelen om geld vrij te maken voor het meest kansrijke onderzoek en uiterst alert zijn op nieuwe kansen. Om aantrekkelijk te zijn voor toponderzoekers moet je toponderzoekers in huis hebben en een goede infrastructuur bieden.

In de komende 10 jaar draait het medisch wetenschappelijk onderzoek om het klinisch toepasbaar maken van onze snelgroeiende kennis van moleculaire en cellulaire processen. Om daarin aan de top te blijven moet je niet alleen uitstekende voorzieningen op het gebied van Genomics en Proteomics hebben, maar zijn grote gegevens verzamelingen van lichaamsmateriaal en follow-up gegevens van patiënten en gezonde mensen een sleutelvoorwaarde. Zulke verzamelingen kun je alleen opbouwen en in nieuwe j kennis omzetten door intensief met anderen samen te werken.

Mijn eigen belangrijkste bijdrage is het creëren van condities voor toponderzoekers en voor samenwerking tussen zeer uiteenlopende disciplines, zowel binnen het Erasmus MC als met andere onderzoeksinstellingen. Willen we als Nederland op wereldschaal blijven meedoen dan zullen we steeds meer samen moeten doen.

Op dit moment produceren de universitaire medische centra een derde van alle uit Nederland afkomstige internationale wetenschappelijke publicaties. Om onze sterke positie op wereldniveau te houden zullen voortdurend nieuwe grote investeringen nodig zijn, omdat het onderzoek in de levenswetenschappen sterk technology driven is. Het gaat daarbij om continue vernieuwing, meer dan een eenmalige buitengewoon grote investering zoals in LOFAR. Naast het investeren in technologie gaat het minstens evenzeer om het continue investeren in het verzamelen van gegevens. Maar zoals altijd blijft verreweg het belangrijkste het investeren in mensen: talent vinden, de beste kansen geven en behouden.

P.J. van der Maas, 9 september 2004