Methaan heeft de toekomst!


Het overgrote deel van de brandstoffen en petrochemische producten die onze samenleving gebruikt, wordt op dit moment geproduceerd uit ruwe olie. Er is een grote behoefte om deze producten te baseren op goedkopere en schonere grondstoffen.


Een van de meest aantrekkelijke opties is het gebruik van aardgas (methaan). Omzetting van aardgas in producten die gemakkelijk getransporteerd kunnen worden is de grote uitdaging. Dit zorgt er namelijk voor dat gebruik gemaakt kan worden van grote gasvoorraden in afgelegen gebieden.

De energie industrie staat op het punt op grote schaal te investeren in GtL (Gas to Liquids) fabrieken die synthese gas (mengsel van koolmonoxide en waterstof, verkregen uit vergassing van methaan) omzetten in een complex mengsel van koolwaterstoffen. Deze mengsels leveren brandstoffen op met goede eigenschappen en uitzonderlijke lage niveaus van verontreinigingen zoals zwavel en stikstof.

De (petro-)chemische industrie is nog een stap verwijderd van grootschalige investeringen. Op gebied van selectieve omzetting van methaan in chemische bouwstenen en halffabrikaten moeten eerst nog een aantal technologische doorbraken gerealiseerd worden. Binnen Shell Chemicals richten wij ons op de volgende thema's:

1. Selectieve omzetting van synthesegas naar chemische bouwstenen zoals olefinen, alcoholen en esters.
2. Selectieve omzetting van GtL-fracties in detergenten, hogere olefinen en epoxiden. Dit vereist significante technologische doorbraken op het gebied van alkaan-activering.
3. Efficiënte en selectieve scheidingsprocessen. Deze technologie moet het mogelijk maken op een economische manier chemische producten te winnen die in lage percentages voorkomen in de ruwe productstromen van (grootschalige) GtL-fabrieken.

Volop kansen derhalve om nieuwe technologie te ontwikkelen die een belangrijke bijdrage levert aan de benutting van een goedkopere en schone grondstof. De technologie-organisatie van Shell Chemicals heeft zich ten doel gesteld om in de komende jaren op dit gebied een technologische doorbraak te forceren en is geïnteresseerd in samenwerking met kennis centra en technologiebedrijven.