Leiden (NL) – Voor het eerst in jaren is het aantal eerstejaarsstudenten wiskunde aan de Nederlandse universiteiten gestegen. Vooraanmeldingen laten een stijging zien van 25%. Spectaculairste stijger is wiskunde in Groningen waar 22 studenten beginnen in vergelijking met 8 vorig jaar.


Veel beta- en technische studies kampen met teruglopende inschrijvingen. De universitaire opleiding wiskunde mag zich daarentegen verheugen in een toenemend studentenaantal, zo vermeldt het Wiskundig Genootschap. Het voert het verbeterde beroepsperspectief aan als belangrijke factor. De vraag naar wiskundigen is niet alleen groot in de explosief groeiende ICT-sector, maar ook in het bank- en verzekeringswezen. De academische wiskunde schenkt grote aandacht aan deze ontwikkelingen. Colleges over financiële wiskunde en het quantificeren van risico's zijn schering en inslag aan de moderne universiteit.
Chris Zaal, studievoorlichter aan de Universiteit Leiden, noemt tevens de talrijke initiatieven tot popularisering van de wiskunde in het afgelopen jaar. Een Nederlands hoogtepunt in het Wereld Wiskunde jaar 2000 was wel het evenement 'Pi in de Pieterskerk', waar Prins Willem-Alexander een gedenksteen onthulde voor Ludolph van Ceulen, een wiskundehoogleraar in de Gouden Eeuw. Daarnaast werken het blad Pythagoras, de stichting Vierkant voor de Wiskunde en de Kangoeroe-wedstrijden nauw samen bij de voorlichting aan scholieren.
Axis, het samenwerkingsverband van de overheid en het bedrijfsleven dat de tekorten in de beta- en technische richtingen pro-actief wil bestrijden, draagt ook zijn steentje bij. Vooral wiskunde lijkt de vruchten van alle inspanningen te plukken. Het is niet meer louter een moeilijk schoolvak, maar bovenal een discipline die als beroep en wetenschapsgebied volop in beweging is, zo besluit het Wiskundig Genootschap.

Erick Vermeulen