Groen is niet groen omdat er groen op staat. Chemici ontdekten dat in veel commerciële zeepproducten nog een aanzienlijk deel van de ingrediënten afkomstig is van aardolie.

Chemici van het bedrijf Seventh Generation onderzochten de herkomst van de koolstof in allerlei zeepproducten. Uit het onderzoek kwam in ieder geval dat producten met een groen label gemiddeld vijftig procent meer plantaardig koolstof bevatten dan de niet-groene producten. Toch waren de duurzame producten niet geheel vrij van koolstof uit aardolie. Zelfs was er een vloeibaar wasmiddel dat volgens het etiket aardolievrij was maar waarvan de koolstof voor 31% uit aardolie kwam.

Cara Bondi en haar collega’s gebruikten bij deze metingen de koolstof-14-techniek, waarmee archeologen bijvoorbeeld de leeftijd van organisch materiaal vaststellen. Deze techniek kan ook koolstof uit planten onderscheiden van koolstof dat miljoenen jaren geleden in ondergrondse lagen is vastgelegd en daarna veranderde in aardolie of aardgas. Het verschil ontstaat doordat koolstof in de atmosfeer meer van de isotoop koolstof-14 bevat. Het ontstaat in de bovenste luchtlagen door absorptie van neutronen door stikstofatomen. Deze continue productie zorgt ervoor dat de hoeveelheid koolstof-14 in de atmosfeer en in de biosfeer vrij constant is.

De geschiedenis van de  wiskunde is diverser dan je denkt
LEES OOK

De geschiedenis van de wiskunde is diverser dan je denkt

Wiskunde is niet alleen afkomstig van de oude Grieken. Veel van onze kennis komt van elders, waaronder het oude China, India en het Arabisch Schiereil ...

Bondi concludeerde bij een presentatie op de voorjaarsbijeenkomst van de American Chemical Society dat de herkomst van koolstof een hoeksteen voor de duurzaamheid is en riep fabrikanten op om met de gebruikte meetmethode vast te stellen of hun producten daadwerkelijk groen zijn. Daarmee richtte zij haar pijlen op de concurrentie: Seventh Generation produceert zelf namelijk een scala aan handzepen, vloeibare wasmiddelen en afwasmiddelen, en gaat prat op de duurzaamheid en milieuvriendelijkheid daarvan.

Erick Vermeulen