Diemen (NL) – Vier dagen voor de eerste belangrijke peildag meldde de duizendste EuroMeter zich op de de eurodiffusiewebsite aan.


Langzaam neemt het aantal buitenlandse munten in de portemonnees toe. De website van het eurodiffusieproject toont dat zowel in Nederland als in België het gehalte aan buitenlandse munten tot ongeveer vijftien procent is toegenomen. Inmiddels doen meer dan 1100 mensen en schoolklassen mee, die allemaal al één of meer tellingen van de muntjes in de portemonnee hebben ingevoerd.
Vrijdag 1 februari is de eerste grote peildag. Alle EuroMeters hebben per e-mail een verzoek ontvangen om zo mogelijk op die dag de munten in de portemonnee te tellen. Met name vele schoolklassen zullen dan in het kader van de wiskundeles een steentje bijdragen aan het experiment. De bedoeling is dat het experiment tot in het najaar bijhoudt hoe snel de munten uit de diverse eurolanden zich over Europa verspreiden.
Het grote internationale eurodiffusie-experiment komt voort uit een artikel in het januarinummer van initiatiefnemer Natuurwetenschap & Techniek wetenschapsmagazine. De Studiegroep Wiskunde met de Industrie bouwde de bijbehorende website, www.wiskgenoot.nl/eurodiffusie, waar mensen zich aanmelden en tellingen invoeren. Volgens een voorzichtige schatting worden op de peildag de achterkanten van honderdduizend munten bekeken.

Erick Vermeulen