Stanford, California (VS) – Aan de hand van nieuwe metingen in het Stanford Linear Accelerator Center in de Verenigde Staten ontwikkelen wetenschappers een verklaring voor de overheersende hoeveelheid materie in het heelal.


Vorige week presenteerden Amerikaanse onderzoekers op het congres voor hoge-energiefysica in Amsterdam hun laatste resultaten, waaronder een waarde voor sin (2β), een parameter voor de asymmetrische verhouding tussen materie en anti-materie.
Bij de oerknal ontstonden in theorie gelijke hoeveelheden materie en anti-materie, terwijl in het huidige universum de materie duidelijk overheerst. Om uit te zoeken hoe dit komt, bestuderen wetenschappers van het Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) en het KEK-laboratorium in Japan afwijkingen in de ladings-pariteit (CP schending) bij mesonen, elementaire deeltjes met een zeer korte levensduur. Daarvoor hebben de wetenschappers B-mesonen en anti-B-mesonen nodig. In het SLAC ontstaan deze deeltjes uit een botsing tussen elektronen en hun antideeltjes, de positronen.
De B-mesonen en anti-B-mesonen zijn volgens het standaardmodel volledig tegengesteld, maar dit is in werkelijkheid niet het geval. Deze afwijking in de ladings-pariteit is sinds een jaar bekend. Op het congres voor hoge-energiefysica in Amsterdam presenteerden de onderzoekers nu de bijbehorende parameter voor de asymmetrie tussen de deeltjes. Ze stellen de waarde van sin (2β) vast op 0,74 ± 0,07.
Deze asymmetrie kan slechts gedeeltelijk de overheersende aanwezigheid van materie in het heelal verklaren. “Er moet nog iets anders zijn gebeurd naast CP schending om de meerderheid van materie, waaruit de sterren, planeten en levende wezens zijn opgebouwd, te creëren,” stelt Hassan Jawahery van de University of Maryland. “In de toekomst zullen we bij het SLAC meer zeldzame en subtielere effecten bij mesonen onderzoeken. Wellicht vinden we zelfs de oorzaak voor de ontwikkeling van het universum zoals het nu is. Dat is een opwindend vooruitzicht.”

Botsing in de reactor van het SLAC
Sabrine Caspers