Volgens een onderzoeksrapport opgesteld op verzoek van de Federatie van Biologische Boeren en Platform Biologica moet de overheid aparte mestregels voor het biologisch boeren hanteren.

Ir Maya de Boer denkt dat het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij biologische boeren moet ontzien. De door de Nederlandse overheid aangescherpte mestwetgeving moet de enorme mestproblematiek opheffen. Teveel mineralen belanden in de bodem en het oppervlaktewater. Daarom mogen boeren in herfst en winter geen mestuitrijden, moeten ze emissie-arme mest gebruiken en mestopslagen afdekken. Bovendien moeten ze een uitgebreide mestboekhouding verzorgen.

De noodzaak van de mestwetgeving komt vooral door het ruimschoots toepassen van kunstmest. Het rapport vermeldt dat het effect van emissie-arme mestaanwending op de vermindering van ammoniakverdamping lange tijd overschat is en dat via aangepast dierenvoer veel meer milieuwinst is te behalen. De biologische boeren hanteren duurzame en milievriendelijke methoden, waarbij mest een belangrijk deel van de biologische kringloop vormt. Een gezond bodemleven, zonder een overschot aan mineralen, vormt daarbij de basis. De biologische mest voldoet niet aan de wettelijke eisen. De Boer stelt er voldoende redenen zijn om biologische boeren vrij te stellen van de verplichte toepassing van emissie-arme mest.

‘De mooiste dingen ontdek je door er niet specifiek naar te zoeken’
LEES OOK

‘De mooiste dingen ontdek je door er niet specifiek naar te zoeken’

Medisch bioloog Yvette van Kooyk wil het immuunsysteem leren kankercellen aan te vallen door hun suikerjas-vermomming weg te knippen.