Leiden (NL) – Archeoloog Daniël Raemaekers ontvangt 29 oktober de Bulthuis van Oosternieland Prijs 2000 voor zijn proefschrift.


De Bulthuis van Oosternieland Prijs 2000 – ter waarde van tienduizend gulden – is toegekend aan de archeoloog Daniël Raemaekers. De prijs wordt eens in de drie jaar uitgereikt voor een recente wetenschappelijke studie op het terrein van internationale volkenrecht, theologie, filosofie, biologie, geologie of archeologie.
Dat de prijs voor 2000 nu pas wordt uitgereikt, komt doordat de organisatie niet eerder een winnaar kon aanwijzen. “Er waren zo veel goede inzendingen dat het een hele tijd heeft gekost om de beste er uit te halen”, aldus Brasik, secretaris van de stichting die de prijs uitreikt. “Het besluit viel uiteindelijk pas in 2001, maar wij hebben toch besloten om het jaartal 2000 te handhaven. De statuten van de stichting schrijven ook voor dat elke drie jaar iemand de prijs moet ontvangen”.
Raemaekers krijgt de prijs voor zijn proefschrift ‘The articulation of a ‘New Neolithic’. The meaning of the Swifterband Culture for the process of neolithisation in the western part of the North European Plan (4900-3400 BC). Dit werk behandelt de geschiedenis en de betekenis van de Swifterband-cultuur, een volk dat zo’n zesduizend jaar gelden het noordwesten van Europa bewoonden. Hiermee markeert het de eerst fase van de Nieuwe Steentijd. In deze periode maakte de mens de stap van jager en verzamelaar naar agrariër en veehouder.
De Stichting voor Historische Wetenschappen van de NWO financierde het onderzoek waar Raemaekers 2 juni 1999 op promoveerde. Op 29 oktober wordt de prijs uitgereikt op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dezelfde dag houdt de onderzoekschool ARCHON een studiedag op de universiteit.
Het geldbedrag dat bij de prijs hoort, komt van de Stichting Bulthuis van Oosternieland Fonds. Als christen was Bulthuis van Oosternieland overtuigd van de verantwoordelijkheid van de mens voor de toekomst. Bulthuis, zelf geen wetenschapper maar een man met een duidelijke visie, stelde een deel van zijn nalatenschap ter beschikking voor het beantwoorden van de vraag: ‘Vanwaar komen wij en waarheen gaan wij?”

Marijn Sandtke