Antwerpen (B) – De Databank Ondergrond Vlaanderen – een samenwerkingsverband van verschillende afdelingen van de Vlaamse overheid – heeft de Prijs Hubert Raedschelders ontvangen.


“Met deze realisatie bekleedt Vlaanderen een unieke plaats in de wereld”, rapporteert het juryrapport over de Databank Ondergrond Vlaanderen, de winnaar van de Prijs Hubert Raedschelders. Twee medewerkers van de afdeling Geotechniek van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, ir Paul de Schrijver en lic Ilse Vergauwen, namen de prijs in ontvangst.
De Vlaamse databank bevat onder andere gegevens over boringen, grondwaterwinningen, afbakening van waterwingebieden en beschermingszones, geologische kaarten van het Quartair en Tertiair en relevante publicaties. GeĂ¯nteresseerden kunnen de informatie gratis online opvragen van de website http://dov.vlaanderen.be. “De databank is daarom een ideaal middel om bruikbare informatie in verband met grondmechanica en funderingstechniek te verspreiden, zoals de criteria voor het toekennen van de prijs omschrijven.”, luidde de motivatie van de jury om de tweede editie van de prijs toe te kennen aan het databankproject.
De Prijs Hubert Raedschelders heeft een waarde van duizend euro en is ingesteld door het Technologisch Instituut vzw. Dit instituut wil met de prijs de verdiensten van emeritus hoogleraar Hubert Raedschelders blijvend in het licht stellen, de innovatie in het vakdomein van grondmechanica en funderingstechniek bevorderen en de verspreiding van bruikbare praktische wetenschappelijke informatie stimuleren.

Sonja Jacobs