De Belgische staatssecretaris voor energie Olivier Deleuze heeft onlangs voorstellen gedaan voor een nationaal klimaatplan. Dat bevat de invoering van een CO2-belasting en steunmaatregelen voor een verantwoord energiegebruik en voor hernieuwbare energiebronnen. De maatregelen zullen, zoals voorzien in het Kyoto-protocol, op flexibele wijze in de praktijk worden gebracht.

Doel van het nationale klimaatplan is het bereiken van de normen waartoe België zich in het Kyoto-protocol heeft verplicht. Concreet moet België de uitstoot van zes broeikasgassen tussen 2008 en 2012 hebben verminderd met 7,5 procent ten opzichte van de hoeveelheden in 1990. Helaas gaat het met die uitstoot de laatste jaren de verkeerde kant uit. In 1998 behaalde België een emissieniveau van 122,6 miljoen ton CO2 – dat is ruim zestien procent boven de Kyoto-norm. Reden voor Deleuze om met een heus klimaatplan te komen, aangezien eerdere initiatieven – zoals het in 1994 gestarte Nationaal Programma ter Vermindering van de CO2-uitstoot – jammerlijk mislukten.

Heffing en korting

De hoeksteen van Deleuzes plan bestaat uit de invoering van een CO2-energieheffing. Volgens het federale regeerakkoord mag deze nieuwe belasting echter de algehele fiscale druk niet verhogen. “Het gaat om een verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op energie,” verduidelijkt Deleuze. “Tegelijk met de invoering van de CO2-taks moeten de sociale en werkgeverslasten omlaag.” Het klimaatplan is volgens Deleuze een logisch gevolg van één van de uitgangspunten van het regeerakkoord: de keuze voor duurzame ontwikkeling. Daarom komen er niet alleen extra heffingen maar ook een hele reeks eco-kortingen, een geïntegreerd mobiliteitsplan en een aanmoediging tot het gebruik van alternatieve energiebronnen en extra energiebesparing.

Zomers warmen sneller op dan winters
LEES OOK

Zomers warmen sneller op dan winters

Als het klimaat verder opwarmt, zullen de zomers waarschijnlijk sneller opwarmen dan de winters. Dat blijkt uit onderzoek naar schelpen.

Op 1 juli 2001 wordt België voorzitter van de Europese Unie. Voor die tijd wil Deleuze het Kyoto-protocol door het parlement geratificeerd zien en zijn klimaatplan in werking laten treden.

Fedichem, de federatie van de Belgische chemische nijverheid, is ronduit ontgoocheld. De federatie voelt zich miskend omdat de staatssecretaris geen voorafgaand overleg heeft gepleegd. Het hele voorstel is volgens Fedichem te sterk gebaseerd op extra belastingen. Er is helemaal niet aangetoond dat die zullen leiden tot minder uitstoot van broeikasgassen. Op de andere punten blijven de voorstellen te vaag, vindt Fedichem. De chemische industrie wil wel een maximale bijdrage leveren tot het realiseren van de Kyoto-doelstellingen, maar vraagt daarbij aandacht voor de concurrentiepositie en de groeikansen van haar bedrijven. Ze wil hierover graag een boompje opzetten met de staatssecretaris.