België zal er in 2012 niet in slagen om de uitstoot van broeikasgassen voldoende te beperken om de Kyoto-norm te halen. Het land wil zich een uitweg kopen in Rusland.

“Het is een schande,” roepen Greenpeace, de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Climate Network Europe in koor. België lijkt er niet in te gaan slagen de uitstoot van broeikasgassen tegen 2008-2012 voldoende te verlagen om de Kyoto-norm te halen, en dat terwijl er diverse groene ministers in de regering zetelen. “Het zopas voorgestelde Belgische klimaatplan zal ertoe leiden dat België 7,5% meer broeikasgassen zal uitstoten in vergelijking met 1990,” zegt de BBL, “terwijl het Kyoto-protocol voorschrijft dat België de uitstoot van broeikasgassen met 7,5% reduceert.”

Het klimaatplan, dat op 6 maart werd voorgesteld door de Olivier Deleuze, staatssecretaris voor energie en duurzame ontwikkeling en tevens lid van de Waalse groene partij Ecolo, staat weliswaar bol van de goede voornemens, maar blinkt tegelijkertijd uit door een gebrek aan concrete daadkracht. De maatregelen die in het plan worden opgesomd, waarvan het overigens lang niet zeker is of ze allemaal haalbaar zijn, zorgen voor een reductie van slechts 13 miljoen ton koolstofdioxide. Om de Kyoto-norm te halen moet België dan nog een overschot van 20 miljoen ton koolstofdioxide per jaar wegwerken. Een onmogelijke opdracht voor de Belgische politieke wereld.

Hoe gevaarlijk zijn supervulkanen?
LEES OOK

Hoe gevaarlijk zijn supervulkanen?

In het verleden stortten zogeheten supervulkanen de aarde meermaals in een desastreuze ‘vulkanische winter’. Gaat dat opnieuw gebeuren?

Handel in lucht

Schone lucht gaan ‘kopen’ in andere landen is de enige uitweg die de Belgische regering van premier Verhofstadt kan verzinnen om toch tegen 2012 aan haar verplichtingen te voldoen. De handel in emissierechten is een achterpoortje dat door de Amerikanen werd opengelaten bij de onderhandelingen in Kyoto, overigens onder luid protest van de groene ministers van de Europese Unie. Tijdens de vervolgconferenties – zonder Amerikanen, want die haakten al eerder af – zette men het achterpoortje steeds verder open en inmiddels is het een pracht van een vluchtweg. Zelfs groene ministers maken nu dankbaar gebruik van die ontsnappingsroute om de overmaat aan broeikasgassen aan minder geïndustrialiseerde landen zoals Rusland te versjacheren.

Het Belgische klimaatplan, dat al een vertraging van bijna een jaar heeft opgelopen, is overigens verre van af. De drie gewesten Vlaanderen, Wallonië en Brussel moeten nog een akkoord bereiken over een verdeling van de inspanningen. Ook dat wordt nog een moeilijke onderhandeling, zodat zelfs die schamele dertien miljoen ton CO2-besparing verre van gerealiseerd is. Het lijkt er sterk op dat België zich wederom gaat profileren als de slechtste milieuleerling van het Europese klasje.