Gentse onderzoekers beperken de bijwerkingen van het natuurlijke antikankermiddel tumornecrosefactor. Dat maakt toepassing van het middel gemakkelijker.

De genezende werking van de natuurlijke verbinding tumornecrosefactor (TNF) was al jaren bekend. Tot nog toe waren onderzoekers er echter nog niet in geslaagd om de ernstige bijwerkingen te omzeilen. Professor Claude Libert en zijn team aan het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB) zijn er nu in geslaagd de schadelijke bijwerkingen van de natuurlijke antikankerstof TNF sterk te beperken. Wellicht kan het middel nu eindelijk ingezet worden bij de bestrijding van tumoren.

Sinds de jaren tachtig proberen onderzoekers wereldwijd tumornecrosfactor in te zetten tegen kankercellen. Een injectie daarmee laat op indrukwekkende wijze tumoren verschrompelen en verdwijnen. TNF kent helaas zeer ernstige bijwerkingen, waaronder bloeddrukdaling en ernstige ontstekingen van de lever.

Dossier: het raadsel mens
LEES OOK

Dossier: het raadsel mens

Ons lichaam bevat flink wat raadsels. We onderzoeken daar de verbazingwekkendste van en bespreken de bijzondere inzichten waar ze toe leiden.

Leverschade

Na toediening van tumornecrosfactor komen er eiwitten in het lichaam voor die de leverschade veroorzaken. De Gentse vorsers Libert en Wielockx ontdekten een stof, batimastat, die deze leverschade sterk beperkt. In het vaktijdschrift Nature Medicine beschrijven ze het vermoedelijke beschermingsmechanisme.

Bij muizen is de combinatie van TNF en batimastat uitgeprobeerd. Het leidde daar tot een volledige verschrompeling van de tumoren, waarna de muizen blaakten van gezondheid. Muizen in een controlegroep die alleen TNF kreeg, bezweken aan bijwerkingen waaronder leverschade.

Hopelijk laat een vervolgonderzoek naar de werking van de therapie bij mensen niet lang op zich wachten.