Diemen (NL) – Nederlandse onderzoekers lanceren biomoleculen de ruimte in om de evolutie van koolwaterstoffen in het heelal te bestuderen.


De Russische satelliet Foton M1 zal in totaal 44 experimenten, waaronder twee Nederlandse, de ruimte inbrengen. Gedurende vijftien dagen draait de satelliet in een baan rond de Aarde en keert dan weer terug, zodat wetenschappers de effecten van een verblijf in de ruimte op de experimenten aan boord kunnen bestuderen.
Behalve een biotechnologisch experiment met bacteriën bestaat de Nederlandse bijdrage aan de missie uit een proefneming die de evolutie van koolwaterstoffen in het heelal onderzoekt.
Elk jaar stort de ruimte 25.000 kilo koolstof over ons uit. Een kwart van deze koolstoffen bestaat uit polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's). Deze moleculen lijken een belangrijke rol te hebben gespeeld in de evolutie van koolwaterstoffen op Aarde. Promovendus Richard Ruiterkamp van de Sterrenwacht Leiden wil kijken naar de invloed van onder andere UV-straling, kosmische straling, vacuüm, temperatuur en atomair zuurstof uit de ruimte op de moleculen.
UV-straling zorgt naar verwachting voor het uiteenvallen van de moleculen in kleinere brokstukken. Op welke manier deze brokstukken met elkaar reageren en welke eindproducten daarbij ontstaan, is de centrale vraag in het onderzoek van de Nederlander. Hij hoopt met het ruimte-experiment een idee te krijgen hoe dit soort simpele moleculen uit de ruimte zich op Aarde ontwikkelde tot ingewikkelde structuren als DNA.


Sonja Jacobs