Washington (VS) – In de week van 12 februari zal Celera Genomics de sequentie van het menselijk genoom vrijgeven. Tegelijkertijd wijdt het tijdschrift Science er een volledig nummer aan.


Academische onderzoekers zullen de sequentie van het genetische materiaal van de mens kunnen terugvinden op de website van Celera. Het is uiteindelijk een compromis geworden tussen de tegengestelde belangen van het biotechnologiebedrijf Celera en het tijdschrift Science. Celera leeft van subscriptiecontracten op gegevensbanken en heeft er alle belang bij om de genoomsequentie alleen vrij te geven aan zij die er voor betalen. Science eiste echter vrije toegang tot de ‘ruwe data’ vooraleer het Celera’s artikel over de genoomsequentie wilde publiceren. Volgens Donald Kennedy, hoofdredacteur van Science, past die eis in de goede traditie dat alle gegevens die aan de basis liggen van een wetenschappelijke publicatie vrij ter inzage zijn van de onderzoeksgemeenschap.
De Wall Street Journal mocht de overeenkomst tussen Science en Celera inkijken. Volgens de krant (8 februari) kunnen academische onderzoekers zich laten registreren op de website van Celera waarna ze vrije toegang krijgen tot de sequentie. Ze moeten wel beloven om de gegevens niet door te spelen aan andere bedrijven die van gegevensbanken hun ‘core business’ maken. Ze mogen hun onderzoeksresultaten, die gebaseerd zijn op de genoomgegevens van Celera, vrij publiceren, octrooieren of zelfs in licentie geven aan commerciële bedrijven. Maar onderzoekers die voor farmaceutische bedrijven werken mogen de gegevensbank van Celera niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
Verder zal het Science-nummer van 17 februari volledig gewijd zijn aan het genoom. Uitzonderlijk zullen alle artikels al on-line beschikbaar zijn vanaf maandag 12 februari.

Peter Raeymaekers