Tokio (J) – Hitachi ontwikkelt een minuscule chip die valsmunterij moet tegengaan. Door zijn kleine formaat past deze chip zelfs in papier en beschadigt hij niet bij vouwen of verfrommelen.


De nieuwste ontwikkeling op het gebied van RadioFrequentie Identificatie (RFID) is de Meu-chip. Met RFID kan je bijvoorbeeld bankbiljetten en waardevolle documenten op echtheid toetsen. De Meu-chip heeft maar een grootte van 0,4 vierkante millimeter en dat is klein genoeg om niet te beschadigen als je het papier waar het in verwerkt zit vouwt. Ook heeft de chip geen energiebron nodig, net zoals bijvoorbeeld een chip op een bankpas.
Een Meu-chip kan 128 bits aan informatie opslaan. Als een computer deze data wil lezen verstuurt de chip de gegevens gecodeerd. Een interne ‘sleutel’ zet via een wiskundig algoritme de informatie om in een code die de ontvanger duidelijk maakt van welke chip de data afkomstig zijn. Iedereen met een decodeerchip kan de boodschap lezen. Als een briefje van tien Euro bijvoorbeeld zo’n Meu-chip bevat zal deze dus van een valse te onderscheiden zijn omdat het de specifieke tien Euro-sleutel bezit. Ook belangrijke papieren kunnen een identiteitskenmerk meekrijgen.
Vervalsers zullen dus om een tien Eurobiljet te vervalsen in een Meu-chip de sleutel moeten vervangen. Zelfgemaakte chips moeten een tien Euro-sleutel krijgen om voor echt door te gaan. De eerste generatie Eurobiljetten zal echter nog voorzien zijn van ouderwetse echtheidskenmerken. Volgens Groothof van de Eurocampagne worden alle toekomstige veiligheidsmaatregelen door het Eurocomité onderzocht. Het is zelfs niet zeker of er in de toekomst nog wel papiergeld zal bestaan. Hitachi opende onlangs wel een bedrijf om de nieuwe chips voor een paar cent per stuk op de markt te brengen. Bij massaproductie moet deze prijs haalbaar zijn.

Marijn Sandtke