LEUVEN (B) – Een computermodel laat van tevoren zien wat het effect is van verkeersmaatregelen. Lossen ze het fileprobleem op of niet? In Leuven kijken onderzoekers welke gevolgen vrachtwagenstroken en snelheidsbeperkingen hebben.


Toeritdosering is een voorbeeld van dynamisch verkeersmanagement. Een verkeerslicht zorgt dat mensen vanaf een oprit druppelsgewijs de weg op rijden. Ook een vrachtwagenstrook en een snelheidsbeperking vallen onder dynamisch verkeersmanagement. Prof Ben Immers, werkzaam bij het departement Burgerlijke Bouwkunde van de Katholieke Universiteit Leuven, onderzoekt met computermodellen of dergelijke maatregelen zin hebben.

De computermodellen ontvangen gegevens vanaf de Antwerpse ringweg, die als proefproject dient. Videocamera’s en tel-lussen op de weg geven de snelheid en het soort voertuig door aan de computer. De computer gebruikt die informatie om te gaan simuleren. Wat gebeurt er als de gemiddelde snelheid afneemt? Wat als we de wachttijd voor een verkeerslicht aanpassen, of de agressie van de chauffeurs? Het zijn de vele variabelen die het verkeer complex maken en daarmee wordt het oplossen van files moeilijk. Wie moet kiezen tussen langer wachten bij een stoplicht of een stukje omrijden, kiest misschien gevoelsmatig het laatste. Dat verplaatst het fileprobleem alleen maar. Ben Immers’ groep is vanwege dit soort problemen vooral gericht op het oplossen van fileproblemen die ontstaan als ergens een ongeluk is gebeurd.

Aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam denkt milieu-econoom prof dr Wim Hafkamp verder dan de auto. Hij vindt dat het zoeken naar oplossingen voor de files hopeloos is met het wegensysteem van vandaag. Een railsysteem waarover autowagons achter elkaar naar hun bestemming suizen, ondergrondse buizen, auto's op batterijen, de terugkeer van de zeppelin – dat zijn de middelen waarvan we het volgens hem moeten hebben.

RL