Den Haag (NL) – Geeft Nederland voldoende aandacht aan de wetenschap? Moeten wetenschappers zich meer betrekken in maatschappelijke discussies? Over deze en andere vragen praten Nederlanders uit bedrijfsleven, kunst, media, politiek en sport met mensen uit de wetenschap op de ‘Avond van Wetenschap en Maatschappij'.


Op maandag 6 november in de Ridderzaal te Den Haag start een brede dialoog tussen wetenschap en maatschappij die moet leiden tot meer belangstelling en waardering voor elkaars betekenis. De betekenis van de wetenschap voor economie en maatschappij beseffen de meeste mensen nauwelijks. Gezondheid of bijvoorbeeld stedelijke vernieuwing: wetenschappers spelen hierin een belangrijke maar tegelijkertijd vaak weinig zichtbare rol. De beperkte erkenning van de wetenschap vormt een directe bedreiging voor de ontwikkeling van de wetenschapsbeoefening in Nederland. De Avond van Wetenschap en Maatschappij hoopt deze houding positief te beïnvloeden en de banden tussen wetenschap en maatschappij versterken. De discussie heeft daarnaast als doel wetenschappers te stimuleren voor een actieve rol in het maatschappelijke debat.

De avond begint met een hommage aan de Nederlandse wetenschap. Een quiz moet ieders wetenschappelijke kennis toetsen. Daarna komen in dertig parallelle discussies de uitdagingen op tafel waar wetenschap en maatschappij gezamenlijk voor staan. Een discussie over de vraag hoe de dialoog tussen wetenschap en maatschappij doelmatig vorm kan krijgen, sluit de avond af.

Het publiek kan deelnemen aan de discussie. Vanaf maandag dertig oktober is de website open en kan iedereen zijn mening geven over de verschillende onderwerpen. Op de avond zelf kan het publiek ook via de website deelnemen aan de quiz en aan een live ‘chat’ met verschillende gasten. De hele avond wordt via internet uitgezonden.

Ingrid van Vilsteren