Brussel (B) – Actieplan 'Wetenschap en samenleving' moet de Europese link tussen burgers, wetenschappers en beleidsvormers verbeteren.


Tachtig procent van de Europeanen gelooft dat wetenschap en technologie ooit ziekten als aids of kanker zullen overwinnen. Toch blijven burgers ongerust over hoe wetenschappers onderzoek verrichten en hoe wetenschappelijke resultaten worden gebruikt voor de beleidsvorming. Tegelijkertijd staat de wetenschap voor sommigen ver van het alledaagse leven. Om wetenschappelijk onderwijs en de wetenschap in Europa te promoten, ontwierp de Unie actieplan 'Wetenschap en samenleving'. Met een programma van 38 actiepunten gaat zij de strijd tegen de wetenschapscepsis aan.
In de eerste plaats wil de Unie misvattingen over wetenschap rechtzetten door meer en betere informatie te verspreiden. Daarbij speelt de media een belangrijke rol. Ook wil Brussel onderzoeksorganisaties, de bedrijfswereld en de maatschappij aanmoedigen om deel te nemen aan een reeks debatten over wetenschappelijke onderwerpen. Het laatste speerpunt is dat wetenschappers het vertrouwen van de Europese burger moeten winnen door hun werk beter toegankelijk te maken.

De volledige tekst van het actieplan is in elk van de elf officiële EU-talen verkrijgbaar op het volgende adres.

Dictoraat-generaal Onderzoek
Dictoraat “Europese Onderzoeksruimte – Wetenschap en samenleving”
Europese Commissie
Kantoor SDME 06/62
B-1049 Brussel
E-mail: rtd-sasap@cec.eu.int

Frédérique Melman