Tallahassee, Florida (VS) – In tegenstelling tot wat wetenschappers voorheen dachten, groeiden dinosauriërs aanmerkelijk sneller dan hedendaagse reptielen. Dit ontdekte dr Gregory Erickson, evolutiebioloog en paleontoloog aan de Florida State University in de Verenigde Staten.


Tot ongeveer 1960 was men het erover eens dat hedendaagse reptielen de nauwste nog levende verwanten van dinosauriërs zijn. In de jaren zestig en zeventig ontdekte men echter dat dinosauriërs eigenlijk meer verwant waren aan hedendaagse vogels dan aan reptielen. Pas zeer recent werd voor het eerst aangetoond dat ook de groeisnelheid van dinosauriërs dichter bij die van vogels ligt dan bij die van reptielen.
Erickson reconstrueerde de groeisnelheid van de dino's aan de hand van groeilijnen en de dichtheid van het bloedvatennetwerk in de botten. Kleine dinosauriërs groeiden naar verhouding langzamer dan grote, maar wel sneller dan reptielen van vergelijkbare grootte. Dinosauriërs ter grootte van een kip groeiden even snel als buideldieren, terwijl dinosauriërs zo groot als een olifant dezelfde groeisnelheid hadden als zoogdieren met een placenta. Sauropoden, de enorme dinosauriërs met een lange nek en een relatief klein hoofd, groeiden zelfs even snel als walvissen, de snelst groeiende zoogdieren op aarde.

Het doormidden zagen van een dinosauriërbotje.


Deze ontdekking is belangrijk, zegt Erickson, omdat analyses van de groeisnelheid niet alleen informatie verschaffen over evolutieprocessen, maar ook over de life history van dinosauriërs: wanneer ze geslachtsrijp werden, hoe hun fysiologie werkte en hoe ze aangepast waren aan hun omgeving.

Nienke Beintema