Voor het eerst is met zekerheid vastgesteld dat tuimelaars speciale geluiden gebruiken om gezamenlijk problemen op te lossen.

Tijdens het experiment, dat werd uitgevoerd door Holli Eskelinen aan het Dolphins Plus onderzoeksinstituut in Florida en haar collega’s van de University of Southern Mississippi, gaven de onderzoekers een groep van zes dolfijnen vierentwintig keer een afgesloten container. Deze met eten gevulde container kon alleen geopend worden als aan beide touwen – aan weerszijden van de container – tegelijkertijd getrokken werd.

Slechts twee van de dolfijnen waren in staat de puzzel op te lossen en de container open te krijgen. Deze enkelingen waren echter tijdens het grootste gedeelte van het experiment succesvol. In twintig van de losse proeven wisten de twee volwassen tuimelaarmannetjes de container samen in slechts dertig seconden open te krijgen. In de andere vier proeven kreeg een van de twee de container ook zonder hulp open, maar dit bleek lastiger en duurde langer.

Ons bizarre brein: dossier
LEES OOK

Ons bizarre brein: dossier

In dit dossier storten we ons op tien kwesties die licht schijnen op de werking van ons meest mysterieuze orgaan: het brein.

Pulstonen

De echte verrassing kwam van de geluidsopnames die tijdens de experimenten gemaakt werden. De onderzoekers ontdekten dat wanneer dolfijnen samenwerkten om een container te openen, ze meer van een bepaald soort geluid maakten dan wanneer de dieren individueel tewerk gingen. Ook zonder container of wanneer deze door de dieren genegeerd werd, produceerden de dolfijnen minder van de zogeheten pulstonen – een soort gekwaak – dan tijdens samenwerking.

In het geval dat een van dieren de container opende, in bijzijn, maar zonder hulp van andere dolfijnen, werden de pulstonen wederom minder vaak gebruikt. Aan de hand van deze resultaten konden de onderzoekers met zekerheid zeggen dat het gezamenlijk openen van de container de reden was voor de dolfijngeluiden en het niet ging om normale sociale interacties tussen de dieren.

‘Dit is de eerste keer dat we met zekerheid kunnen zeggen dat dolfijnen vocalisaties gebruikten om gezamenlijk problemen op te lossen’, zegt Eskelinen.

Problemen oplossen

Het was al bekend dat de pulstonen gebruikt worden tijdens sociale interacties en echolocatie. Maar volgens Leigh Torres, een marine ecoloog aan de Oregon State University, suggereren de nieuwe resultaten dat pulstonen nog een ander doel hebben. ‘Het onderzoek toont duidelijk aan dat dolfijnen vocale communicatie gebruiken om gezamenlijk problemen op te lossen’, zegt Torres. ‘De resultaten duiden op het bestaan van een dolfijnentaal die het mogelijk maakt in groepen problemen op te lossen’.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste wetenschapsnieuws? Meld je nu aan voor de New Scientist nieuwsbrief.

Lees verder: