Philadelphia, Pennsylvania (VS) – Dichters beroven zichzelf gemiddeld meer van het leven dan andere mensen.

Psychologen hebben aangetoond dat gebruikte woorden in gedichten aanwijzingen geven over de neiging tot zelfdoding. Dichters met die neiging lijken veel vaker woorden als ‘ik’ en ‘mij’ te gebruiken, dan ‘wij’ en ‘onze’. Daarnaast vermijden ze woorden die met sociale activiteit te maken hebben, zoals ‘praten’ en ‘delen’.
Dit lijkt de theorie te bevestigen dat zelfmoord te maken heeft met sociale isolatie. De dichters met een neiging tot zelfdoding leken namelijk niet in sterkere mate gevoelens van hopeloosheid of machteloosheid te hebben.
De psychologen baseren hun conclusies op de tekstanalyse van de gedichten van negen dichters die zelfmoord pleegden en negen die hiertoe geen pogingen ondernomen. Mensen met gevoelens van neerslachtigheid zijn meer geneigd om gedichten te gaan schrijven, het uitdrukking geven aan de diepste gevoelens kan sommigen ertoe aanzetten zichzelf van het leven te beroven.

Henk Klomp