In het oktobernummer van Natuurwetenschap & Techniek beschreef de redactie van Natuurwetenschap & Techniek hoe de Heinekenprijzen een indicator kunnen zijn voor Nobelprijswaardigheid. De eerste toegekende Nobelprijzen van dit jaar, die voor geneeskunde en fysiologie, bevestigen dit.

De lijst op de officiële Nobelsitemet belangrijke wetenschappelijke prijzen die Nobelprijslaureaat Eric Kandel al kreeg, reikt niet verder dan 1999. Eén prijs ontbreekt daardoor: de Dr A.H. Heinekenprijs voor Geneeskunde 2000. Kandel, een van de drie kersverse winnaars van de Nobelprijs voor Geneeskunde, kreeg op 18 april jl. de onderscheiding die ook wel ‘de Nederlandse Nobelprijs’ wordt genoemd. Hij is daarmee de vierde winnaar van een Heinekenprijs die later in de Nobelprijzen viel. Nobellaureaten Thomas Cech, Christian de Duve en Sir Aaron Klug kregen alledrie later de Dr H.P. Heinekenprijs voor Biochemie en Biophysica.

De komende dagen volgen de bekendmakingen van de Nobelprijzen voor scheikunde en natuurkunde.

‘We moeten beter leren  twijfelen aan de wetenschap’
LEES OOK

‘We moeten beter leren twijfelen aan de wetenschap’

Sociaal psycholoog Bastiaan Rutjens stelt dat het goed is om kritisch te zijn op de wetenschap.

Redactie Natuurwetenschap & Techniek