Straatsburg (F) en Santa Cruz (VS) – Op de website van het tijdschrift Science onthullen Franse en Amerikaanse onderzoekers de driedimensionale structuur van het ribosoom, één van de meest fundamentele biologische apparaten.


Ribosomen zijn de eiwitfabriekjes van de cel. Uitgaande van de genetische code die wordt overgebracht door boodschapper-RNA produceren ze eiwitten. Of het nu gaat om bacteriën, gisten, schimmels, planten of dieren: ze gebruiken allemaal hetzelfde productieapparaat.
Het ribosoom is als één van de meest eenvoudige cellulaire organellen nog altijd samengesteld uit meer dan vijftig eiwitten en verscheidene korte en lange RNA-moleculen. Het heeft meer dan vijf decennia geduurd voor onderzoekers een eerste verfijnd beeld creëerden van een volledige ribosoom. Het tijdschrift Science onthult de primeur op haar website.
Volgens vele moleculaire biologen vormt de publicatie van het ribosoom van de bacterie Thermus thermophilus door Harry Noller van de Universiteit van Californië en Marat Yusupov van het CNRS in Straatsburg een niet te onderschatten mijlpaal in de geschiedenis van de moleculaire structuuranalyse. Het vormt immers de start van een volgende fase: de ontrafeling van de dynamische werking van een heel organel op het moleculaire niveau.
Ook voor de geneeskunde zijn er onmiddellijk implicaties. Een groot aantal antibiotica zijn gericht tegen het bacteriële ribosoom. Inzicht in de fijnstructuur van dit apparaat maakt het makkelijker om nieuwe antibiotica te ontwerpen. Tevens laat het toe om de ontwikkeling van antibioticumresistentie beter te bestuderen en te controleren.

Peter Raeymaekers