Als mensen walging of angst ervaren, is de zuurgraad van hun maag hoger. Dat blijkt uit onderzoek waarbij deelnemers naar video’s keken terwijl de zuurgraad van hun maag werd gemeten. Het is onduidelijk of de emoties tot een hogere zuurgraad leiden, of dat een zuurdere maag ervoor zorgt dat mensen intensere emoties ervaren.

Onderzoek laat zien dat het ervaren van heftige emoties gepaard gaat met veranderingen in de zuurgraad van onze maag. Fysioloog Giuseppina Porciello van de Sapienza-universiteit in Rome en haar collega’s verzamelden voor hun onderzoek, beschreven op de preprint-website Biorxiv, 31 mannen met een gemiddelde leeftijd van 24 jaar, en vroegen deze proefpersonen een ‘slimme pil’ te slikken, een sensor die de pH-waarde, temperatuur en druk in de darmen meet. Terwijl de pil door het maagdarmkanaal bewoog, bekeken de proefpersonen video’s die afkeer, angst en geluk op kunnen wekken. De pil verliet vervolgens op natuurlijke wijze het lichaam.

Na elke video vulden de deelnemers een vragenlijst in. Zij gaven daarin aan hoe heftig de emoties waren die zij tijdens de video hadden gevoeld. Als de deelnemers walgelijke of enge video’s bekeken, bleek de pH-waarde van hun maag hoger dan op een neutraal moment. De personen met de zuurste magen rapporteerden de meeste walging en angst. De deelnemers die aangaven zich blij te voelen, hadden een minder zure maag.

‘Depressie zit niet alleen in het hoofd, maar in het hele lichaam’
LEES OOK

‘Depressie zit niet alleen in het hoofd, maar in het hele lichaam’

Psychiatrisch epidemioloog Brenda Penninx onderzoekt het verband tussen mentale en lichamelijke gezondheid.

Het is nog onduidelijk of een zure maag deze emoties versterkt, of dat het ervaren van deze emoties tot een hogere zuurgraad leidt. De emoties leken geen verband te houden met temperatuur- of drukveranderingen in het maagdarmkanaal.

Maagzweer

Negatieve emoties kunnen leiden tot zuurproductie in de maag, zegt maagwetenschapper Ignacio Rebollo van het Duitse Insituut voor Voedselonderzoek bij Potsdam. Hij wijst erop dat eerder onderzoek heeft aangetoond dat stress door werkloosheid in verband staat met sterfgevallen door maagzweren. Die worden vaak veroorzaakt door een te hoge zuurgraad.

Om na te gaan of onze emoties de zuurgraad van de maag beïnvloeden, of omgekeerd, zouden de onderzoekers volgens Porciello ‘protonpompremmers’ kunnen toedienen. Dat zijn stoffen die de maagwand ervan weerhouden veel zuur te produceren. Vervolgens zouden ze kunnen meten of dat leidt tot een afname van de intensiteit van negatieve emoties.

Porciello en haar team voeren nu een soortgelijke studie uit bij vrouwelijke deelnemers. Met vervolgonderzoek hopen zij vast te stellen hoe veranderingen in de darmen onze emotionele toestand beïnvloeden.