De vorig jaar in Noordwijk opgerichte Lunar Explorers Society vergadert deze week voor het eerst in Parijs. De droom van wonen en werken op de Maan wordt steeds realistischer.


In juli 200 vond in Noordwijk, op het ESTEC-terrein van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, het vierde congres plaats over maanonderzoek, de Conference on Exploration and Utilisation of the Moon. Op de laatste dag richtten de tweehonderd deelnemers de Lunar Explorers Society op. Onder hen is Carl Koppeschaar, wetenschapsjournalist. Het doel van het genootschap is een zo snel mogelijke kolonisatie van de Maan. Voor energie en delfstoffen vormt de Maan een oplossing voor tal van problemen die de 21e eeuw in petto lijkt te hebben voor Moeder Aarde.

Koppeschaar publiceerde enkele jaren geleden een reisgids naar de Maan, waarvan onlangs een herdruk verscheen. Wat een aardige grap leek, krijgt steeds realistischere vormen. De ontwikkelingen in ruimtevaart en techniek maken de Maan steeds aantrekkelijker om te bezoeken. Wereldwijd bedenken onderzoekers apparatuur en Maanonderkomens. De Lunar Explorers Society (LUNEX) wil als intermediair alle grote ruimtevaartorganisaties op één lijn krijgen. Het is efficiënter als aparte projecten op elkaar worden afgestemd. China schijnt plannen te hebben voor bemande maanlandingen, terwijl bijvoorbeeld ESA onbemande maanonderzoeksprojecten op stapel heeft staan. Op het Parijse congres zal de presentatie plaatsvinden van de Smart 1, een Europese satelliet met elektrische aandrijving op zonnekracht die in 2002 moet worden gelanceerd (zie ook artikel Op reis naar Maanwater, Natuurwetenschap & Techniek 68 (2000), 9.)

De NASA bewees dat de Maan bereikbaar is. Het volgende doel is dat de baten van Maanreizen de kosten gaan overtreffen.LUNEX wil dat de Maan voor de gehele mensheid wordt benut. In een interview met Discovery Planet noemt Koppeschaar onder andere de beschikbaarheid van helium-3, een op Aarde zeldzame heliumisotoop die bij de realisatie van kernfusie een ideale brandstof vormt. Daarnaast bevat de Maan vele delfstoffen die ter plekke, maar ook op Aarde kunnen worden toegepast. Silicium komt van pas bij de productie van zonnecellen op de Maan zelf, en verder bevat de Maanbodem veel ijzer en titaan. De Maan zou ook dienst kunnen doen als zonnepaneel, waarbij de opgevangen energie via microgolfstraling naar ‘energie-antennes’ op Aarde wordt verstuurd. De aanwezigheid van veel water op de Maan is nog omstreden, daar moeten toekomstige onderzoeksvluchten uitsluitsel over geven.
De website van LUNEX is in ontwikkeling. Op termijn kunnen geïnteresseerden lid worden van de maanclub. Ook op een Nederlandstalige site van de Lunar Explorers Society is het alvast mogelijk om zich aan te melden. De individuele contributiekosten zullen variëren van tien euro voor juniorleden tot veertig euro voor enthousiasten boven veertig jaar.
In de film 2001, naar een script van Arthur C. Clarke, lijkt een reis naar de Maan een weliswaar niet alledaagse, maar toch comfortabele ervaring. Dat is geen realiteit geworden, sinds na diverse bezoeken aan de Maan in de jaren zeventig de aandacht van ruimtevaartorganisaties verschoof naar andere doelen. Binnen enkele tientallen jaren moet de Maan echter binnen het bereik van velen komen.

Erick Vermeulen