Brussel (B) – Een consortium van tien Europese laboratoria heeft de basenvolgorde opgehelderd van de bacterie Listeria monocytogenes, die voedselvergiftiging veroorzaakt.


De bacterie Listeria monocytogenes veroorzaakt de voedselvergiftiging listeriose. Twee tot drie op de tien listeriosepatiënten overlijdt. Jonge babies en zwangere vrouwen alsmede senioren vormen de belangrijkste risicogroepen. Soms kent de ziekte een epidemische vorm, zoals onlangs in Frankrijk, toen negen mensen overleden.

De opheldering van de complete basenvolgorde is uitgevoerd onder leiding van het Pasteur Instituut in Parijs. De financiering van het project valt onder het biotechnologieprogramma van de Europese Unie. Een vervolgonderzoek moet duidelijk maken dankzij welke genen de bacterie zich kan aanpassen aan zijn omgeving en kan overleven op voedsel of in een patiënt. Bij het vervolgonderzoek, genaamd Realis, werken negen instituten samen onder leiding van Jürgen Wehland, hoogleraar verbonden aan het Gesellschaft für Biotechnologische Forschung in Braunschweig. De analyse van het listeriagenoom moet uiteindelijk leiden tot praktische maatregelen waarmee landbouw, voedingsindustrie en gezondheidszorg het probleem van voedselverontreiniging kan tegengaan.

Erick Vermeulen