Crowthorne (UK) – Een nieuw type helm bootst het beschermende mechanisme van het hoofd na. Het zou daardoor vele levens kunnen redden en verwondingen kunnen voorkomen.


De ontwerper van een nieuw soort helm, K. Phillips, begon zeven jaar geleden met zijn onderzoek naar de functie van helmen. Hij bedacht zich dat er ondanks het gebruik van helmen nog steeds veel mensen verwondingen oplopen aan hun hoofd. Hij baseerde het ontwerp voor een nieuw type helm op de anatomie van het hoofd.
“Het is belangrijk om rekening te houden met de krachten die op het schedel werken wanneer het hoofd een klap moet verwerken”, vertelt Phillips. “Het hoofd zelf verkleint deze krachten door ingebouwde beschermingsmechanismen.” Tijdens een botsing werkt de zachte schedelhuid als een soort draaiende schokdemper door samen te drukken en over de schedel te glijden. De harde schedel vormt een ondoordringbare laag en de vloeistoflaag tussen hersenen en schedel, ook wel cerebrospinale vloeistof genoemd, geeft onder andere bewegingsruimte aan de hersenen. Deze lagen absorberen samen (een deel van) de energie van de botsing en beschermen hierdoor de hersenen.

Indirect schade
Doordat de kracht bij botsingen vaak erg groot is, vooral bij ongelukken bij hoge snelheden, treden er ondanks de beschermingsmechanismen en het gebruik van helmen toch veel hoofdtrauma’s op. “De hersenen kunnen door de grote krachten direct beschadigd raken, maar kunnen ook indirect schade oplopen wanneer ze in de schedel gaan verschuiven”, aldus Phillips. “Hierdoor raken bloedvaten beschadigd.”
Phillips' helm beperkt de krachten die tijdens een botsing op het hoofd werken. Terwijl de meeste helmen een harde schelpachtige buitenkant hebben, heeft de helm van Phillips een zachte, beweegbare laag aan de buitenkant, die de hoofdhuid nabootst. De binnenste laag is verhard, net als de schedel, en tussen het hoofd en de helm zit een afgesloten laag die vloeistof bevat. Testen met de helm tonen aan dat het ontwerp van Phillips zestig procent meer bescherming biedt dan conventionele helmen. Hierdoor kan de helm twintig procent van de dodelijke verkeersongelukken voorkomen.
Phillips perfectioneert de helm momenteel nog. Hij experimenteert met verschillende bestanddelen om de ‘schedellaag’ van de helm sterk en toch schokdempend te maken. Met een SMART-beurs van de Government Office of London en een GRANT-beurs (National Endowment for Science, Technology and the Arts) van samen 315.000 gulden gaat hij een prototype ontwikkelen. Volgens Phillips zullen vooral motorrijders, politieagenten en ruiters uiteindelijk de helm gaan gebruiken.

Ellen Althuizen