Pasadena, Ca. (VS) – Een enorme scheur van een kilometer breed doorsnijdt het noordpoolijs. Een Canadese satelliet kan uitwijzen of we ons zorgen moeten maken.

De Amerikaanse onderzoeker Jamers McCarthy vond nabij de Noordpool een kilometerbrede scheur in het zeeijs. Volgens hem vormt dit een aanwijzing dat de ijskap van de noordpool wegsmelt. Lang niet alle experts zijn daarvan overtuigd. Sommigen zien het als een normaal verschijnsel. Als het zeeijs bij de noordpool smelt, levert dat in ieder geval geen gevaar voor het zeeniveau. Conform de wet van Archimedes verplaatst het drijvende ijs net zoveel water als dat het na smelten inneemt.
Een Canadese satelliet, RADARSAT, maakt opnamen van het arctische ijs. Met straling die door wolken heengaat, ontstaat elke drie dagen een nieuwe complete opname van de noordelijke ijswoestenij. Onderzoekers van het NASA Jet Propulsion Laboratory hebben nu voor het eerste kaarten gemaakt die de dikte van het Arctische zeeijs tonen. Al was bekend dat de omvang van het Arctische ijs afneemt, de precieze dikte was onbekend. Het zeeijs blijkt ongeveer drie meter dik.
De satellietbeelden laten zien hoe het ijs continu scheurt en weer aaneengroeit. Sommige scheuren zijn wel 2000 kilometer lang. Onderzoeker Ronald Kwok: “Als het ijs inderdaad door opwarming dunner wordt, moeten we meer van die lange scheuren in de Arctische Oceaan zien. We kunnen nu eindelijk de ijsbedekking van de noordelijke zeeën en de rol van de Arctische Oceaan in de klimaatsverandering op Aarde beter gaan begrijpen”.
Hopelijk zal uit de beelden ook blijken of McCarthy’s verontrustende constatering wel of niet waar is.

Erick Vermeulen

Wat gebeurt er als de permafrost ontdooit?
LEES OOK

Wat gebeurt er als de permafrost ontdooit?

Door de opwarming van de aarde dooit de permafrost in rap tempo. Aardwetenschapper Niek Jesse Speetjens deed onderzoek naar de gevolgen.