Rotterdam (NL) – Generation R, het grootschalige bevolkingsonderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, telt al bijna duizend deelnemers.


Generation R volgt Rotterdamse kinderen van voor hun geboorte tot aan hun twintigste jaar. Na de start van het onderzoek in december 2001 werken inmiddels zo'n duizend ouderparen mee. De eerste baby's zijn al geboren, waaronder een tweeling, die 19 mei ter wereld kwam.
Het onderzoek, gecoördineerd vanuit het Erasmus Medisch Centrum, is verdeeld in vier thema's: groei en ontwikkeling, ziekte en ongevallen, gedrag en gedragstoornissen en tenslotte zorg en zorggebruik. Op dit moment ligt de nadruk van het onderzoek nog bij het eerste thema. De groei en ontwikkeling van de pasgeboren dreumes staat nu nog centraal. Naarmate de kinderen ouder worden, komen ook andere thema's aan bod. Het verzamelen van al deze gegevens is van belang bij de ontwikkeling van toekomstig beleid op het gebied van opvoeding, onderwijs en gezondheidszorg.
Tevreden concluderen de onderzoekers dat de belangstelling onder allochtone en autochtone ouders gelijk is. De afgelopen maanden was het enthousiasme zelfs zo groot dat Generation R tijdelijk met capaciteitsproblemen te kampen had. Dankzij de grote toestroom van geïnteresseerde jonge ouders telt het onderzoeksteam inmiddels dertien medewerkers.

Sabrine Caspers