Rotterdam (NL)- Unilever stopt binnen afzienbare tijd met de verkoop van levensmiddelen met genetisch gemanipuleerde ingrediënten. Het concern gaat meer grondstoffen op de Europese markt inkopen.


Genetische technieken vormen een gereedschapskist die enorme mogelijkheden biedt. Begrijpelijk dat wetenschap en industrie deze techniek met verlekkerde ogen bekijken en willen exploiteren.

Een groot deel van de consumenten in Engeland, Duitsland en Oostenrijk wenst echter geen gentech-voedsel. Deze nog zeer jonge techniek kan grote risico's met zich meebrengen en daarover is nog weinig bekend. Christiaan Brakman van Unilever benadrukt: “het feit dat Unilever stopt met gentech-producten is dan ook louter een logische consequentie van het op Europese schaal inkopen van producten en heeft helemaal niets te maken met een verandering van het beleid van Unilever. We hebben geen nieuw standpunt ingenomen ten aanzien van biotechnologie. Unilever is nog altijd voorstander van de biotechnologie.” Mochten tegenstanders van de gentechniek in een jubelstemming zijn geraakt als gevolg van de aankondiging van Unilever om te stoppen met gentech-voedsel, dan hebben ze dus duidelijk te vroeg gejuicht.

“Tot nog toe is in Nederland het gebruik van biotechnologie in tal van voedingsmiddelen geen probleem. De farmaceutische industrie past het ook op grote schaal toe en daar heeft vrijwel niemand problemen mee. De consument ziet het niet als een 'hot issue', wat in Engeland bijvoorbeeld veel meer het geval is”, aldus Brakman.” Hij stelt dan ook met nadruk dat Unilever niet voor altijd stopt met het gebruik van ingrediënten van transgene planten. “Maar het ligt aan de consument of we er in de toekomst weer mee beginnen. Als de consument dat niet wil, gebeurt het niet.”

Inge Mutsaers