Groningen (NL) – Rotganzen eten tijdens hun trek het liefste kort gras. Groningse biologen achterhalen de oorzaken en concluderen dat door vee te laten grazen op de voedselplaatsen van de ganzen het gras in goede staat blijft.


Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen achterhalen de voedselvoorkeur van in het Waddengebied foeragerende rotganzen. Kort gras is duidelijk favoriet, zo concluderen ze. Een korte grasmat levert het snelste de benodigde eiwitten. Enerzijds omdat kort gras over het algemeen meer eiwitten bevat dan lang gras, anderzijds neemt de eiwitopname bij rotganzen af wanneer de beschikbare hoeveelheid voedsel toeneemt. Daarnaast eten de ganzen gemakkelijker kort dan lang gras.
Ieder voorjaar trekken zo'n tweehonderdduizend rotganzen van Engeland en Frankrijk naar hun broedterrein op de Siberische toendra's. Onderweg strijken ze neer in de polders en kwelders van het Waddengebied om hun honger te stillen. Boeren merkten al op dat de vogels een duidelijke voorkeur hebben voor graslanden met een korte vegetatie.
Promovendus Daan Bos en zijn collega's onderzochten de voorkeur van de ganzen met kleine proefvlakken waarin de lengte van het gras verschilde. Ze telden de keutels die de ganzen in de velden achterlieten en leidden hieruit de verblijfduur van de dieren in de diverse vlakken af.
Wanneer rotganzen niet verjaagd worden, keren ze regelmatig terug naar hetzelfde terrein en houden op deze manier het gras zelf kort. De geplande verruiging van de kwelders in het Waddengebied tast de voedselvoorziening van de vogels echter aan. De ongestoorde groei van andere planten overwoekert de smakelijke grasvelden. Als boeren hun vee in de kwelders laten grazen, gaan ze deze verruiging van de kwelders op 'natuurlijke' wijze tegen en behouden de sappige stukjes grasveld voor de hongerige ganzen.

Sabrine Caspers