Londen (UK) – Onze hersenen gaan selectief om met grappen. Alleen de leukste moppen krijgen toegang tot een speciaal gebied in onze hersenen: het ‘vermaakplekje’.


Moppen zetten je vaak op een verkeerd spoor en maken vervolgens een onverwachte wending die je als grappig kan ervaren. Vinod Goel van York University en Raymond Dolan van het Institute of Neurology in Londen onderzochten wáár precies in de hersenen deze mentale wending plaatsvindt.
Veertien proefpersonen luisterden naar uiteenlopende grappen terwijl de onderzoekers met een MRI-scan de actieve hersengebieden in beeld brachten. De helft van de moppen waren semantisch (zinspelend op de (dubbele) betekenis van woorden). De andere helft bevatte grappige woordspelingen (waarom droeg de golfspeler twee paar broeken? Hij maakte een ‘hole in one’). De controle-moppen bevatten geen woordgrappen.
Tot verbazing van de onderzoekers verschilden de gebieden waar diverse typen grappen activiteit opwekten. Terwijl woordspelingen activiteit opriepen in de linker hersenhelft bij de spraakgebieden, lichtten de temporale lobben (bij de slaap) van beide hersenhelften op tijdens het horen van de semantische grappen.
“We gebruikten expres flauwe grappen om te voorkomen dat de vrijwilligers zouden schudden van het lachen. Dan mislukt de scan”, vertelt Goel. Toch vroegen de onderzoekers de vrijwilligers om alle moppen te beoordelen. Deze extra opdracht leidde tot een interessante ontdekking. Elke hoge score ging gepaard met een oplichting op de MRI-scan in een derde gebied. “Hoe leuker de grap, hoe sterker dat gebied oplicht”, vertelt Goel. Blijkbaar hebben de hersenen een speciaal plekje gereserveerd voor het beste vermaak: ‘the H(umor)-spot’.

Ellen Althuizen