Extraverten vertonen meer hersenreactiviteit op positieve plaatjes dan introverten.

Onze persoonlijkheid bepaalt in grote mate hoe wij reageren op stimuli uit de omgeving. Een belangrijke eigenschap is of we makkelijk onze emoties uiten of niet, ofwel of we extravert zijn of juist introvert. Een zogenaamde persoonlijkheidsmeting kan het niveau van extravert zijn uitwijzen. Dezelfde meting onderzoekt tegelijkertijd optimisme, sociale vaardigheden en de mate waarin iemand neurotisch is.

Amerikaanse onderzoekers hebben gekeken naar de reactie van de hersenen na het vertonen van verschillende plaatjes: positieve (gelukkig stelletje, puppies, zonsondergang) en negatieve (boze mensen, pistolen, begraafplaatsen). Een fMRI-scan (functional Magnetic Resonance Imaging) meet de hersenactiviteit door de verhoogde bloedstroom naar de geactiveerde gebieden zichtbaar te maken. Het onderzoek betreft veertien vrouwen tussen de 19 en 42 jaar. De onderzoekers publiceerde hun resultaten in de Behavioural Neuroscience van deze maand.

Hoe vetter het eten, hoe lekkerder het ruikt en hoe liever we het eten
LEES OOK

Hoe vetter het eten, hoe lekkerder het ruikt en hoe liever we het eten

Als we een snackbar of oliebollenkraam naderen, komt direct onze neus in actie: bijna onweerstaanbaar, zo lekker. Wat wij in ...

De reactie van de hersenen is vooral te zien in gebieden die de emotie reguleren, zoals de frontale cortex (voorste gedeelte van de hersenen). Deze gebieden laten zien dat de emotionele reactie op positieve plaatjes veel hoger is bij extraverte vrouwen. Introverte vrouwen laten zelfs helemaal geen reactie zien op de positieve beelden. Vrouwen die in hogere mate neurotisch zijn, laten juist een hogere hersenreactie zien bij de negatieve plaatjes. Deze resultaten komen overeen met eerder onderzoek dat heeft aangetoond dat er meer bloed door de frontale cortex stroomt bij extraverte mensen, en juist minder bij depressieve patiënten.

Jocelyn Berdowski