Leiden (NL) – De Nederlandse sterrenkundige Henk van de Hulst is op 31 juli 2000 op 81-jarige leeftijd overleden.


De onlangs overleden sterrenkundige Van de Hulst verwierf grote faam onder meer met de vaststelling dat er voldoende waterstof in de ruimte is om deze met de 21-centimeter-straling te detecteren. Hij was tevens nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Europese ruimtevaart. Zijn vrienden, collega’s en leerlingen aan de Sterrewacht Leiden schreven een In Memoriam.