Voor abonnees en liefhebbers bieden we hier een pdf van de zomerpuzzel van Natuurwetenschap & Techniek waarmee weer mooie prijzen zijn te winnen.

Let op: lees ook de aanvullende opmerkingen over de Zomerpuzzel hieronder.

NB2: In het cryptogram (opgave 1 van het NWT-crisispakket) is op voor de redactie mysterieuze wijze één hokje verschoven. Het hokje links naast het hokje met nummer 32, dient boven dit hokje te staan. Dus ‘29-verticaal’ heeft 5 letters, ‘32-horizontaal’ heeft 7 letters. (09-07-09)

Wat doen al die schimmels in ons spijsverteringskanaal?
LEES OOK

Wat doen al die schimmels in ons spijsverteringskanaal?

Naast bacteriën leven er ook de nodige schimmels op en in ons lichaam. Die lijken op allerlei manieren onze gezondheid te beïnvloeden.

NB1: de webversie van opgave 3 wijkt af van de gedrukte versie. In deze opgave moeten volgens bepaalde regels getallen uit een getallenvierkant geschrapt worden. In de webversie staat aan het eind ‘herhaal dit nog een keer’, in de gedrukte versie ontbreekt deze zinsnede. (06-07-09)

De webversie is de juiste: de procedure van het schrappen moet inderdaad nog een derde keer herhaald worden.

Ter verduidelijking een voorbeeld (pak het getallenvierkant van opgave 3 erbij):

-Kies een getal (vb: 10) Streep de rest van kolom 2 en rij 2 weg.
-Kies weer een getal (vb: 20) Streep de rest van kolom 1 en rij 4 weg.
-Kies weer een getal (vb:16) Streep de rest van kolom 4 en rij 3 weg)
-Er is nu nog maar één getal over (het vraagteken in kolom 3, rij 1)

U heeft nu vier getallen (‘opties’) over : 10,20,16 en het vraagteken in kolom3,rij1.

De eis is, dat deze vier getallen samen altijd dezelfde som hebben, ongeacht welke getallen je in de eerste drie stappen kiest.

(De oplossing van de juni-prijsvraag komt pas in het septembernummer van NWT).