Den Haag (NL) – Stichting Cousteau en het Permanente Hof van Arbitrage tekenden onlangs een nieuw samenwerkingsverband. Daardoor kunnen individuen of organisaties nu gemakkelijker een land aanklagen dat milieuwetgeving overtreedt.


Onlangs tekenden de Stichting Cousteau en het internationale Permanente Hof van Arbitrage (PCA) in het Vredespaleis in Den Haag een unieke samenwerkingsovereenkomst. Met die overeenkomst richtten zij een zogenaamde milieufaciliteit op: een platform voor internationale, objectieve beoordeling van geschillen op milieugebied.
Stichting Cousteau, genoemd naar de in 1997 overleden oceanograaf en filmmaker Jacques-Yves Cousteau, is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor het milieu. Wereldwijd heeft de stichting meer dan 150.000 leden. Stichting Cousteau houdt zich voornamelijk bezig met educatieactiviteiten en het vormen van een kennisnetwerk tussen wetenschappers en organisaties. Ook bezit de stichting een eigen onderzoeksschip, de Alcyone, dat is uitgerust met de modernste onderzoeksapparatuur en met een zogenaamd Turbosail. Dat is een cilindervormige zeilconstructie die het schip op windenergie laat varen. De Alcyone doorkruist de wereldzeeën op zoek naar vervuiling van zeewater en kustgebieden.
Het PCA, het oudste internationale hof, beslecht sinds 1899 internationale geschillen. Uniek is dat individuen of organisaties een land voor dit gerechtshof kunnen dagen, wat bij het Internationale Hooggerechtshof niet kan – daar kunnen alleen staten elkaar aanklagen. Door de samenwerking met Stichting Cousteau kan het PCA nu de hightech onderzoeksfaciliteiten van de Alcyone inzetten voor onderzoek bij internationale milieuzaken. Zo kan het op een objectieve manier bewijsmateriaal verzamelen. Als individuen en organisaties nu een land aanklagen vanwege een milieudelict, is het hele rechtsproces daardoor veel gemakkelijker.

Nienke Beintema