Trenton, New Jersey (VS) – Volgens Japans onderzoek beschermt het vaccineren van schoolkinderen ouderen tegen het griepvirus (AP).


Vanaf het midden van de jaren zeventig tot de jaren negentig werd tweederde van de Japanse schoolkinderen gevaccineerd tegen het griepvirus. Het aantal griepdoden nam jaarlijks met 43.000 af. Vooral de griepsterfte onder ouderen daalde flink. Per 420 gevaccineerde kinderen was één leven gered. In 1990 besloot de regering de kindervaccinaties stop te zetten, met alle gevolgen van dien: de sterfgevallen veroorzaakt door het griepvirus stegen weer naar hun oude niveau.
De gezondheidsprogramma's in West-Europa en andere ontwikkelde landen vaccineren alleen de risicogroepen. Hiertoe behoren mensen van 50 jaar en ouder, zuigelingen en mensen met medische problemen, zoals kinderen met astma. Een uitbreiding van dit vaccinatieprogramma kan blijkbaar geen kwaad.

Jocelyn Berdowski