Eindhoven (NL), Leuven (B) – Met ingang van het studiejaar 2001-2002 kunnen studenten van de universiteiten in Leuven en Endhoven aan beide universiteiten tegelijk afstuderen.


Studenten elektrotechniek en scheikundige technologie (chemische ingenieurstechnieken in Vlaanderen) kunnen na hun studie twee diploma’s ophalen. De Katholieke Universiteit Leuven en de Technische Universiteit Eindhoven gaan een speciaal programma aanbieden waarbij de student een vakkenpakket samenstelt dat beide universiteiten erkennen. Vervolgens kan de student aan beide universiteiten afstuderen en een ingenieursdiploma krijgen.
De universiteiten zien de samenwerking als een stap richting een Europees netwerk van universiteiten. Hierdoor moeten studenten internationaal mobieler worden. Het college van bestuur van de TUE verwacht dat het in de toekomst heel normaal is dat studenten hun bachelor en hun masters op verschillende universiteiten volgen. Deze samenwerking is hier vast een voorschot op.
Bij een tijdelijk verblijf aan een andere universiteit kan een student kennismaken met een andere cultuur en een beeld krijgen van promotiemogelijkheden. Voor problemen met huisvesting van de internationale studenten is men in Eindhoven niet bang. De TUE verwacht een eerste stroom van vijf tot tien studenten. In de toekomst wordt het aantal woningen dat bestemd is voor internationale gasten ook uitgebreid.

Marijn Sandtke