Als het van de ministers van onderwijs afhangt, starten het Limburgs Universitair Centrum in Diepenbeek en de Universiteit Maastricht in het academiejaar 2001-2002 met een gezamenlijke universiteit.

Marleen Vanderpoorten en Loek Hermans, ministers van onderwijs in respectievelijk Vlaanderen en Nederland, hebben een aantal concrete afspraken gemaakt over de Transnationale Universiteit Limburg. Een ambtelijke werkgroep, die deze maand van start gaat, zal een conceptverdrag opstellen dat uiterlijk op 1 november 2000 aan de excellenties wordt voorgelegd. De ministers overleggen opnieuw in september en ze willen dat de Universiteit Maastricht en het Limburgs Universitair Centrum in het academiejaar 2001-2002 met de unitaire universiteit starten.

Binnen twee weken tijd is dit het tweede gezamenlijke initiatief van beide excellenties. Op 5 juni huldigden ze samen de nieuwe DUBBLE-bundellijn bij de ‘European Synchrotron Radiation Facilities’ (ERSF) in Grenoble in. Groeit er misschien iets moois tussen de Vlaamse en Nederlandse onderwijs- en onderzoekswereld?

Onderwijs besteedt te weinig aandacht aan proza en poëzie
LEES OOK

Onderwijs besteedt te weinig aandacht aan proza en poëzie

De slinkende aandacht in het onderwijs voor creatief schrijven heeft de lees- en schrijfvaardigheid van leerlingen geen goed gedaan.