Ondanks forse overheidsbezuinigingen wil de TU Eindhoven in 2020 tot de honderd beste universiteiten ter wereld behoren. Volgens het begin dit jaar gepresenteerde Strategisch Plan 2020 vergt deze ambitie een investering van 600 tot 700 miljoen euro.

Het College van Bestuur noemt dit een zware, maar realistische opgave. ‘Als de plannen van de overheid doorgaan, leidt dat tot 300 miljoen euro verlies’, zegt Peter van Dam, woordvoerder van het College van Bestuur van de TU/e, ‘en dat is 10 % van onze totale omzet.’ Het kabinet Rutte is van plan de FES-gelden, de baten uit de aardgasexploitatie, niet langer apart te houden voor innovatief onderzoek, maar te gebruiken voor aflossing van de staatsschuld. Bovendien wil het kabinet universiteiten en hogescholen een boete geven voor trage studenten.

‘Maar daardoor komt onze strategie niet op losse schroeven te staan’, zegt de woordvoerder. ‘In 2020 willen we bij de beste honderd universiteiten ter wereld behoren en 50 % meer studenten en afstudeerders hebben.’ Het geld voor dit plan denkt de universiteit voor de helft te lenen bij banken. De andere helft moet voornamelijk van bedrijven en lagere overheden komen.

‘We moeten beter leren  twijfelen aan de wetenschap’
LEES OOK

‘We moeten beter leren twijfelen aan de wetenschap’

Sociaal psycholoog Bastiaan Rutjens stelt dat het goed is om kritisch te zijn op de wetenschap.