Franse onderzoekers zijn er in geslaagd een krachtige laser als bliksemafleider in te zetten. Het laserlicht creëert een baan met vrije elektronen, die een relatief lage elektrische weerstand heeft.

Het idee om met een laser blikseminslagen te creëren stamt reeds uit de jaren zestig. Een krachtige bundel laserlicht kan een plasmabaan opwekken, die een lagere elektrische weerstand heeft dan de omringende lucht. Een elektrische ontlading heeft hierdoor de neiging het pad van de laserbundel te volgen.

Toch lukte het tot voor kort niet om een ontlading in gang te zetten of te sturen. De gebruikte lasers bleken niet in staat om een aaneengesloten plasmabundel te vormen.

Hoe drinkbaar is de stijgende zeespiegel?
LEES OOK

Hoe drinkbaar is de stijgende zeespiegel?

Een tekort én een overschot aan water bedreigen tegelijkertijd de menselijke beschaving. Kunnen die de zee ooit drinkbaar maken?

Met een nieuw type laser, die gebruik maakt van chirped pulse amplification, is het André Mysyrowicz van het Franse Laboratoire d’Optique Appliquée nu wel gelukt om ontladingen in gang te zetten en te geleiden.

Hiertoe is de laser bij een testinstallatie voor de productie van kunstmatige bliksemontladingen geplaatst. Voor de proef was de installatie voorzien van twee doelelektrodes. Met behulp van lichtpulsen van een 7 TW-laser leidde Mysyrowicz de ontlading naar steeds één elektrode.

In een ander experiment liet de onderzoeker de bliksem een omweg maken.

De proeven moeten resulteren in de ontwikkeling van een nieuwe generatie bliksemafleiders.