Washington (VS) – De National Academy of Sciences heeft prof dr Ewine van Dishoeck benoemd tot buitenlands lid.


De Amerikaanse National Academy of Sciences heeft tijdens de 138e jaarlijkse bijeenkomst 72 nieuwe leden en vijftien buitenlandse leden benoemd. Deze toekenning vormt een erkenning van de verdienste van het onderzoek van deze wetenschappers. Ook de Leidse hoogleraar Ewine van Dishoeck, waarmee we in het maartnummer van Natuurwetenschap & Techniek een interview hadden, viel deze eer ten beurt. Zij is nu een van de 325 buitenlandse leden van de Academy, die bijna negenduizend leden telt.

De National Academy of Sciences is een particuliere organisatie van wetenschappers en ingenieurs met als uitgangspunt de bevordering van wetenschap en het algemeen welzijn. De Academy is opgericht in 1863 op initiatief van het Amerikaanse congres, met een handtekening van Abraham Lincoln op de oprichtingsacte. De Academy functioneert als adviesorgaan voor de Amerikaanse overheid op het gebied van wetenschap en technologie.

Erick Vermeulen