Philadelphia, Pa. (VS) – Volwassen menselijke stamcellen ontwikkelden zich in een schaap tot uiteenlopende weefsels. Ze bleven bovendien meer dan een jaar in leven, zonder dat er afstotingsverschijnselen optraden.


Een onderzoek in The Children’s Institute of Surgical Science in het kinderziekenhuis van Philadelphia levert weer extra stof voor de discussie over kloneren en stamcellen. De onderzoekers, onder aanvoering van instituutsdirecteur Alan W. Flake, publiceren hun resultaten in het novembernummer van Nature medicine. Flake voorziet als mogelijke toekomstige toepassing van de techniek de implantatie van normale stamcellen in een menselijke foetus met spierdystrofie.
Bij het onderzoek plantten de wetenschappers stamcellen uit menselijk beenmerg in bij foetale schapen. Stamcellen zijn onvolwassen cellen die zich in het lichaam kunnen ontwikkelen tot nieuw weefsel. Stamcellen uit embryo’s herbergen de meeste mogelijkheden, maar uit recent onderzoek blijkt dat ook uit stamcellen uit volwassen weefsel tal van andere weefsels kunnen ontstaan.

De onderzoekers in Philadelphia haalden stamcellen uit het beenmerg van een volwassene. Die ontwikkelden zich in een schaap vervolgens afhankelijk van de plek waar ze belandden. Ze migreerden naar diverse delen van het schapenlichaam en groeiden uit tot het weefsel dat daar thuishoorde. Omdat ze menselijk DNA bevatten, was het gemakkelijk om de cellen in het vowassen schaap op te sporen. De onderzoekers troffen de menselijke cellen aan in onder andere spieren, hart, botten, kraakbeen en de zwezerik. Bij schapen met gecoupeerde staarten troffen de onderzoekers ook op de plaats van de wond menselijke stamcellen aan, wat mogelijk erop wijst dat de stamcellen een rol spelen bij wondgenezing.
Bij transplantaties vormt afstoting van vreemd weefsel door het lichaam een groot probleem. Patiënten krijgen daarom zware medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken. De foetale schapen kregen de stamcellen 65 of 85 dagen na bevruchting toegediend, rondom het moment dat het immuunsysteem actief wordt. Flake noemt het verrassend dat zelfs in de dieren met actief immuunsysteem de stamcellen werden opgenomen. “Wellicht hebben de cellen speciale immunologische eigenschappen die een transplantatie van de cellen mogelijk maakt, zonder dat afstoting optreedt of giftige immuunsysteem onderdrukkende drugs nodig zijn”, besluit Flake.

Erick Vermeulen