Parijs (F), Chicago (VS) – “De toename van de levensverwachting zal vanaf 2050 geteld worden in dagen en maanden. Niet langer in jaren,” zeggen Jay Olshansky en Aline Désesquelles in het toonaangevende tijdschrift Science.


Een Franse of Japanse baby die in de 22e eeuw wordt geboren, zal gemiddeld honderd jaar worden. Amerikaanse baby’s moeten wachten tot in de 26e eeuw voor ze eeuwelingen zullen worden. Tenminste, als de stijging van de levensverwachting aan het huidige tempo blijft toenemen. Volgens de mathematische modellen van Olshansky, van de University of Illinois (VS), en Aline Désesquelles, van het Institut National d’Etudes Démographiques (Frankrijk), zal het nooit zover komen. “Vanaf een levensverwachting van 85 zal de toename afvlakken. Ze zal nooit de honderd bereiken”, zegt Olshansky.
De redenering van de Amerikaanse en Franse onderzoekers is gebaseerd op de eenvoudige vaststelling dat het veel moeilijker is om de levensverwachting van zestigers en zeventigers met tientallen jaren de hoogte in te jagen. De grootste stijging van de levensverwachting werd deze eeuw bereikt door kindersterfte en infectieziekten onder controle te krijgen. In de Westerse wereld benadert de kindermortaliteit nu echter het theoretische minimum. Daar valt dus nog nauwelijks winst te halen.
Een verdere grote toename van de levensverwachting kan alleen als de wetenschap het geheim van het verouderingsproces ontsluiert en anti-verouderingstherapieën ontwikkelt die op grote schaal verspreid worden. Zo niet, dan zal de praktische limiet van de levensverwachting zich stabiliseren rond de 85 jaar – 82 voor mannen, 89 voor vrouwen.
De modellen voorspellen dat deze limiet in 2033 in Frankrijk wordt bereikt, in 2035 in Japan en in 2182 in de VS. “Vanaf dan zullen we eerder stijgingen optekenen van maanden, weken en dagen in plaats van jaren,” zegt Désesquelles. Beide onderzoekers stellen voor om meer aandacht te hebben voor levenskwaliteit in plaats van levenslengte. Een parameter om levenskwaliteit uit te drukken is er overigens al: de gezondheidsverwachting.

Peter Raeymaekers