Leuven (B) – Een Leuvens onderzoek bevestigt de stelling dat nachtelijk verkeer op luchthavens de gezondheid van de omwonenden schaadt. Wie een economische band heeft met de luchthaven, schijnt er echter niet onder te lijden.


Enkele maanden geleden bond Belgisch minister voor mobiliteit en vervoer, Isabelle Durant, de kat de bel aan. De Franstalige ECOLO-minister vaardigde een verbod uit op nachtvluchten van en naar de luchthaven van Zaventem. Te veel omwonenden lijden onder de geluidsoverlast, iedereen heeft recht op enkele uren ongestoorde rust per nacht, vond Durant. Inmiddels is de groene Durant teruggefloten door de rest van de regering, die vooral oog heeft voor de economisch gevolgen van een vliegverbod.
Dr Anja Vandeputte en prof Daniël Blockmans van de Leuvense universiteit brengen echter nieuwe argumenten aan om de nachtelijke geluidssituatie rond de internationale Brusselse luchthaven te bekijken. In het voorjaar van 1999 zetten beide onderzoekers een enquête op in de gemeenten Zaventem en Kortenberg, die vlak naast en onder de vliegroutes liggen. Door de opstijgende of landende vliegtuigen schoot bijna 70 % van de respondenten regelmatig ’s nachts wakker, een groep van 17% zelfs elke nacht. Deze groep slikte de meeste slaap- en kalmeringsmiddelen en had de hoogste bloeddruk.
Mannen melden evenveel problemen als vrouwen en er treedt geen gewenning op aan de geluidsoverlast. Zowel de oude als de nieuwe bewoners liggen ’s nachts wakker. Een merkwaardige vaststelling door de onderzoekers kan misschien uitgroeien tot een probate remedie: Personen die werken op de luchthaven of in één van de toeleveringsbedrijven, melden veel minder slaapverstoring en hebben minder last van hoge bloeddruk. Mensen die financieel afhankelijk zijn van de luchthaven ervaren het geluid van overvliegende vliegtuigen als minder stressvormend dan diegenen voor wie het hinderlijke lawaai komt van een bedrijf waar ze zelf geen enkel voordeel bij hebben. Misschien moeten de woonzones van Zaventem en Kortenberg, waar vliegtuigen de meeste geluidsoverlast veroorzaken,worden voorbehouden voor werknemers van de luchthaven.

Peter Raeymaekers